(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Rekonštrukcia Dómu sv. Alžbety
@ Aktuálne -> Rôzne     Nov 07 2012 - 04:48 GMT


Zatraktívniť Košice prostredníctvom rekonštrukcie a reštaurátorských prác v interiéri Dómu sv. Alžbety a jeho južnej – Matejovej veže, je cieľom investičného projektu neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty. Realizuje sa v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu. Európska únia ho vo výške 85 percent spolufinancuje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Slovenská republika, zo štátneho rozpočtu, vo výške 10 percent. Maximálna výška celkových investičných výdavkov predstavuje sumu takmer 3,171 milióna eur.Národná kultúrna pamiatka Dóm sv. Alžbety je nielen dominantou Košíc, ktorú ročne navštívi vyše 100 000 turistov, ale zároveň najväčším kostolom na Slovensku a tiež najvýchodnejšie položenou katedrálou západného typu v Európe. Neziskovú organizáciu sme založili v júli 2004 práve so zámerom získavať finančné prostriedky na záchranu tejto najcennejšej gotickej pamiatky mesta, ale aj Michalskej kaplnky a Urbanovej veže,“ pripomenula projektová manažérka n. o. Perly Gotickej cesty Ing. Mária Bartková.#CONT#Ako zdôraznila, päť percentné spolufinancovanie projektu, ktoré v tomto prípade predstavuje vyše 158 tisíc eur, umožňujú sponzorské dary, milodary a verejná zbierka. Vďaka tomu sa na obnove chrámu podieľajú aj mnohí obyvatelia mesta i občania z celého Slovenska. „Po veľkej rekonštrukcii Dómu sv. Alžbety v rokoch 1877 až 1896 ide v súčasnosti o jeho najvýznamnejšiu obnovu. Interiér i exteriér Matejovej veže pritom nebol obnovovaný od ukončenia jeho výstavby v roku 1477,“ pripomenul význam projektu predseda Správnej rady n. o. Mgr. Ján Kožuško.Reštaurátorské práce začali 14. júla 2012. “Celá súčasná komplexná obnova vychádza z návrhu na reštaurovanie, ktorý sa objektivizoval pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Projekt bol rozdelený na niekoľko etáp, pričom vzhľadom na krátkosť času ideme vo zvláštnom režime – niekde sme už hotoví, niekde dočisťujeme povrchy, inde natierame. Je to ale dobrá metóda, pretože už máme aj výsledky. V súčasnosti je vysoký stav rozpracovanosti a my chceme, aby do konca roka bola na 99 percent dokončená hlavná loď aj priečne lode chrámu. Je to je náš cieľ a spejeme k tomu s najväčším úsilím,” uviedol akademický sochár Vladimír Višváder.Podľa jeho slov nič nestojí v ceste, aby sa Dóm sv. Alžbety počas roka 2013 stal aj miestom významných podujatí v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry. Bude medzi ne patriť aj hudobná udalosť roka 2013, koncert Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži od Josepha Haydna, ktorý uvedie 22. marca svetoznámy španielsky dirigent Jordi Savall so svojím súborom.Za investora Ing. Bartková potvrdila, že práce v interiéri nemeškajú a pokračujú podľa harmonogramu. Vzhľadom na odporúčania pamiatkarov však požiadali Ministerstvo kultúry SR o predĺženie termínu na obnovu exteriéru. „Dokážeme všetko, ale potrebujeme na to čas. Technologická prestávka je počas zimných mesiacov nevyhnutná, mrazy a iné objektívne poveternostné okolnosti nedovolia aplikovať zvolenú technológiu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu národnej kultúrnej pamiatky,“ doplnil V. Višváder.Na Dóme celkovo pracuje vyše 40 odborníkov s licenciami na reštaurátorské práce a tiež odborníci na pomocné reštaurátorské práce. „Ide o mimoriadne náročnú prácu veľkého rozsahu. Doslova po centimetri potrebujeme kameň očistiť, odsoliť, spevniť, doplniť chýbajúce časti pôvodnej hmoty či fragmenty výzdoby, zakonzervovať obnovené plochy, ale tiež opraviť vitráže a vykonať množstvo ďalších odborných prác. Pre názornosť ich rozsah dokresľuje údaj o rozvinutej ploche reštaurovaného interiéru, ktorá predstavuje 4.280 metrov štvorcových,“ uviedol.Podľa známeho sprievodcu mestom a popularizátora košickej histórie Milana Kolcuna je obdivuhodné, ako reštaurátori dokázali nájsť spoločný jazyk s farnosťou. „Návštevníci mesta napriek intenzívnemu priebehu prác neprichádzajú o možnosť navštíviť sväté omše počas svojho pobytu a turisti v každej fáze rekonštrukcie prídu maximálne o štvrtinu prehliadky interiéru. Dobrý sprievodca dokonca prechodné obdobie rekonštrukcie využije na ukázanie práce reštaurátov, či prezentáciu len nedávno zrekonštruovaných častí, prípadne porovnanie stavu ešte nezrekonštruovaných častí s tými, čo už ňou prešli. Dóm je toho času každý týždeň iný, a preto v istom zmysle možno ešte najzaujímavejší,“ dodal M. Kolcun.Na potrebný rozsah obnovy Dómu sv. Alžbety, v súčasnosti prebieha aj implementácia ďalších dvoch projektov v rámci cezhraničnej spolupráce s maďarskou a ukrajinskou stranou. V minulom programovacom období sa podobne podarilo obnoviť Rákocziho hrobku, ďalšie projekty n. o. Perly Gotickej cesty pripravuje.

  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/