(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Most úsmevov má desať rokov
@ Kultúra -> Divadlo     May 21 2013 - 11:00 GMT


Desiaty ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb z celého Slovenska bude v stredu 22. mája 2012 v rožňavskom Mestskom divadle Actores. Pod názvom Most úsmevov ho pripravil Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, Kultúrne centrum KSK, rožňavský Domov sociálnych služieb Jasanima a ďalšie zúčastnené zariadenia sociálnych služieb pod záštitou predsedu KSK Zdenka Trebuľu. Na jubilejnom ročníku sa predstaví 17 súborov. Desať z nich bude z Košického kraja, štyri z Banskobystrického, dva zo Žilinského a jeden z Prešovského kraja. Po prvýkrát bude festival súťažný, svoju cenu udelí porota i diváci. Most úsmevov chce ukázať, že ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú možnosti, schopnosti, talent, tvorivosť a iniciatívu. Zároveň chce upozorniť na prácu zamestnancov týchto zariadeniach. Na prehliadke predvedú kolektívy rôzne žánre dramatickej tvorby – básnickú i prozaickú, činohru, spevohru, tanec, balet, pantomímu...#CONT#„Festival predstavuje a konfrontuje rôzne štýly práce v oblasti tvorivej dramatiky. Otvára tak  priestor pre vzájomnú inšpiráciu i výmenu skúseností tvorcov, zamestnancov, výchovných  pracovníkov zúčastnených zariadení,“ hovorí Martina Netolická z odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK. Na prehliadke tvorivosti môžu účinkovať výhradne amatéri – klienti zariadení sociálnych služieb v sprievode a za asistencie výchovných pracovníkov. Porota hodnotí výber témy, jej spracovanie, úroveň stvárnenia, pričom do úvahy berie aj zdravotné dispozície účinkujúcich a podiel spoluúčasti výchovných pracovníkov. Festivalu predchádzali stretnutia v zariadeniach sociálnych služieb, na ktorých sa pracovníci Kultúrneho centra KSK podelili so súťažnými kolektívmi o teoretické i praktické poznatky a skúsenosti z tejto oblasti.V Mestskom divadle Actores v Rožňave vystúpia: DS Domko Košice - „Štyri ročné obdobia“, DS Luskáčik Prakovce – Matilda Huta – „O šípovej Ruženke“, DS Femina Veľký Blh - „ Lavička“, DS Lienka Strážske - „Svetom spoločenských tancov“, ZPS a DSS Kysucké Nové Mesto - „Na slovenskej svadbe“, DS Klienti DSS Čeláre – Kírť - „Stretnutie pri starom mlyne“, DS Líščatá Nová Baňa - „Konečno- Nekonečno“, DS Anima Michalovce - „Tanečná LOVE STORY“, DS CSS TAU Turie - „Indiánska rozprávka“, DS Kukučatá Šemša - „Mrázik“, DS Slnečnica Štrkovec - „Prezentácia spoločenských tancov“, DS Rakovčanka Rakovec n/O - „Láska v srdci nosená“, DS Svetielko Strážske - „Stvorenie farieb“, DS Kráľovčan Kráľovce - „Prorok Rak“, DS LUX Košice - „Waiting for“, DS Snežienka Batizovce - „Červená čiapočka“, DS Jasanima Rožňava - „Chuť žiť“.„Náš cieľ je stále ten istý – budovanie sebadôvery a sebavedomia klientov prostredníctvom divadla. Arteterapia a muzikoterapia má v zariadeniach sociálnych služieb svoje výrazné miesto, divadlo im dáva zmysel a cieľ. Tí, čo roky účinkujú v divadelných súboroch, formujú sa ako osobnosti. Vystupovanie na verejnosti im už nerobí problémy,“ konštatuje Soňa Kostrábová z Kultúrneho centra KSK, ktorá sa na Moste úsmevov odborne podieľa niekoľko rokov. „Posun vidieť aj v inscenáciách. Divadelné súbory vyzreli herecky, aj dramaturgicky. Obdivujem učiteľovImpulzom na takýto druh prezentácie bola pred rokmi myšlienka herca a bratislavského regionálneho politika ¼uba Romana, že aj ľudia, ktorí majú v sebe nejakú inakosť, môžu mať v sebe tvorivé schopnosti. Organizátori z Košického samosprávneho kraja túto myšlienku sledujú a rozvíjajú ďalej už desiaty rok. Snažia sa pomôcť sprostredkovať danosti istej skupiny ľudí, ale aj tých, ktorí sa o nich starajú a podieľajú sa na dramatickej tvorbe. Pri tejto aktivite vidno zmysel práce. Vďaka divadlu sa niektorí klienti vedia zaradiť do inej kategórie. Aj výchovní pracovníci, ktorí pri príprave inscenácií pomáhajú, nachádzajú netušené možnosti.Zuzana Bobriková 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/