(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
EAST SIDE STORY v Múzeu Vojtecha Löfflera
@ Kultúra -> Výtvarné umenie     Jun 04 2013 - 16:48 GMT


Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice - Staré  mesto, Alžbetina 20, pozýva na vernisáž výstavy diplomových prác študentov Fakulty umení TU KE sa uskutoční 11. júna o 18.00 hod a potrvá do 23. júna 2013. Budú na nej prezentované vybrané  práce v zastúpení rôznych médií ako maľba, inštalácia, fotografia i video.Katedra so študijným programom Voľné výtvarné umenie sa na rozdiel od katedier dizajnu a architektúry budovala od základov so vznikom Fakulty v roku 1998, a to s relatívne slobodným pedagogickým programom a štruktúrou. To vystihujú aj názvy prvých troch ateliérov – Ateliér 3D slobodnej kreativity (prof. J. Bartusz), Ateliér súčasného obrazu (doc. A. Szentpétery) a Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby (akad.mal. Z. Prokop, neskôr prof. R. Sikora a dnes prof. P. Rónai), ku ktorým od roku 2004 pribudol Ateliér nových médií (host. prof. A. Tretter, dnes doc. M. Murín) a od roku 2010 v rámci tohto ateliéru nový odbor Fotografia (doc. R. Prekop a prof. ¼. Stacho). #CONT#Úsilie o vytvorenie košickej umeleckej vysokej školy vychádzalo priamo z umeleckej komunity na historickom pozadí Košíc ako medzivojnového umeleckého centra. Ideový základ Katedry postavený na neortodoxných pedagogických metódach, orientovaných smerom k intermediálnemu prístupu, položil jej dlhoročný vedúci prof. Juraj Bartusz, ktorý zohral aj rozhodujúcu úlohu pri vzniku samotnej Fakulty umení. Profesor Bartusz okolo seba zhromaždil spočiatku úzky kruh výtvarníkov nachádzajúcich sa v tom čase na východe krajiny. Silnú osobnostnú pečať neskôr katedre vtlačil aj prof. Rudolf Sikora, za ktorého úsilím možno nájsť aj vznik plnohodnotnej Katedry dejín a teórie umenia, ale i doc. Adam Szenpétery, ktorý po prof. Bartuszovi prevzal načas štafetu vo vedení katedry. Nateraz poslednou významnou akvizíciou katedry je prof. Peter Rónai, ktorý sa energicky ujal aj jej vedenia. Možno tu však spomenúť aj niekoľko asistentských mien, ktoré mali veľký vplyv hlavne na prvé dva absolventské ročníky: Dušana Záhoranského, Erika Bindera, Marka Blaža, Tomáša Blonského, ale v neposlednom rade i teoretika Vladimíra Beskida. V týchto pozíciách ich vystriedali práve prví absolventi ako napr. Boris Vaitovič, Ján Vasilko, Eva Moflárová, či Radovan Čerevka.Prvé roky fungovania výtvarnej katedry, ktoré bez zveličenia možno charakterizovať slovami ako nadšenie a činorodosť, improvizácia a experiment, by sme mohli nazvať aj iniciačným obdobím, kedy si získala rešpekt medzi odbornou verejnosťou a zaznamenala niekoľkonásobný nárast uchádzačov o štúdium. Napriek nemu filozofia katedry dodnes stojí na udržateľnosti nanajvýš individuálneho pedagogického prístupu v rámci jednotlivých ateliérov a teda na zachovaní relatívne malého študentského kolektívu. Aj preto v súčasnosti patrí košická výtvarná katedra k rešpektovaným umeleckým pedagogickým pracoviskám so sebe vlastnou atmosférou. Zoznam vystavujúcich : Janka Duchoňová, Katarína Fazekašová, Katarína Hudačinová, Bronislava Lovacká, Jakub Scholtés, Katarína TribulováKurátor výstavy: Prof.PHDr.Peter Rónai, akad.mal.Peter Tajkov 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/