(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Seniori súťažne vo folklóre
@ Kultúra -> Podujatia     Sep 17 2013 - 15:00 GMT


Vo štvrtok 19. septembra 2013 od 10:00 hod. sa v košickom JUMBO centre začne Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov. S podporou Ministerstva kultúry SR a Košického samosprávneho kraja je vyhlasovateľom súťaže Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). Organizátor súťaže: Krajská organizácia JDS v Košiciach, spoluorganizátor Kultúrne centrum KSK.#CONT#Celoslovenská prehliadka speváckych súborov, speváckych skupín a spevákov sólistov je vrcholným podujatím, na ktorom sa predstavia najúspešnejšie seniorske kolektívy a jednotlivci zo všetkých krajov SR. Jej cieľom je aktivizovať seniorov k permanentnej záujmovej činnosti, zakladať na úrovni ZO JDS spevácke súbory a skupiny, dať priestor existujúcim speváckym kolektívom a sólistom k verejnej prezentácii i konfrontácii svojich kvalít.  Úlohou je rovnako intenzívne podnietiť interpretov a vedúcich kolektívov k stále aktívnejšej činnosti a kvalitnejšiemu prejavu a oboznamovať verejnosť s aktivitami seniorov v oblasti záujmovej činnosti.Jednota dôchodcov na Slovensku má v jednotlivých krajoch a okresoch takmer 80 000 členov organizovaných v stovkách základných organizácií.  Od januára tohto roku začala pôsobiť už aj okresná organizácia na územi  okresu Trebišov, v ktorom ako  jedinom na Slovensku, doposiaľ JDS nevyvíjala činnosť, ani aktivity. 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/