(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Detskí umelci v Košiciach
@ Aktuálne -> Školstvo     Mar 07 2014 - 10:19 GMT


Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, ktoré je kultúrnym zariadením KSK, v zmysle propozícií vypísaných NOC v Bratislave, usporiadalo 1. marca 2014 Regionálnu postupovú súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov „ZAHRAJŽE MI, ZAHRAJ“.#CONT#V Starej radnici (v priestoroch Miestneho úradu Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7) predviedlo svoj talent na 90 detských umelcov. Súťažilo sa  v štyroch kategóriách: sólisti speváci, sólisti inštrumentalisti, spevácke skupiny a ľudové hudby. Podľa predsedu poroty Mgr. ¼ubomíra Varínskeho mala súťaž kvalitný a vyrovnaný priebeh. Súťažiaci boli na vysokej umeleckej úrovni,  preto sa odborná porota v zložení PhDr. Jana Pitková, Slávka Ferková, Mgr. ¼ubomír Varínsky, rozhodla neudeliť bronzové pásmo. Podľa zásluh sa rozdelili miesta najvyššie – zlaté a strieborné pásmo. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na krajské kolo súťaže, ktoré sa bude konať 1.6.2014 v Buzici.Na súťaži v Košiciach sa zúčastnili detské skupiny a jednotlivci z detských folklórnych súborov VIGANČEK z Košíc, ČEREŠENKA z Nižnej Kamenice, HANIČKA I a HANIČKA II z Košíc, ROZMARINGSARJ zo Sene, VIVA z Košíc, zo SZUŠ Vlada Urbana v Košiciach, zo ZUŠ Bernoláková 26 v Košiciach. VÝSLEDKOVÁ LISTINA                                 Regionálna postupová súťažná prehliadka detských ľudových hudieb,speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov „ZAHRAJŽE MI, ZAHRAJ“ 1. marec 2014  Radničná sála, Hviezdoslavova 7,  KošicePorota:

  • Mgr. ¼ubomír Varínsky – predseda poroty

  • PhDr. Jana Pitková

  • Slávka Ferková

                   Kategória sólista inštrumentalista                                        ZLATÉ PÁSMO A PRIAMY POSTUP NA KRAJSKÚ SڍAŽPatrik LUKÁČ, SZUŠ Vlada Urbana, Košice                          Kategória detská ľudová hudba   ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM NA KRAJSKÚ SڍAŽD¼H Malí Muzikanti, SZUŠ Vlada Urbana, KošiceD¼H Abovček, ZUŠ Bernolákova 26, Košice Kategória sólistka speváčka a sólista spevákSTRIEBORNÉ PÁSMO    Viktória SAY a Adriana SAY, DFS Rozmaringsarj, SeňaLucia Fanni BERTOVÁ, DFS Rozmaringsarj, SeňaZuzana NEMČÍKOVÁ,  DFS Hanička I., Košice  Radka Gerendová, DFS Hanička I., KošiceSimona ANÏALOVÁ, DFS Hanička II., Košice Natália SEKERÁKOVÁ, DFS VIVA, Košice                 Žofia KOLLÁROVÁ, DFS VIVA, Košice    Linda KOLLÁROVÁ, SZUŠ Vlada Urbana, Košice                                      ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM  POSTUPOM NA KRAJSKÚ SڍAŽKristína JENČÁROVÁ, DFS ČEREŠENKA, Nižná Kamenica    Barbora Horváthová, SZUŠ Vlada Urbana, Košice                                    Matej Kočík, SZUŠ Vlada Urbana, Košice                                      Kategória detská spevácka skupina            STRIEBORNÉ PÁSMODSS HANIČKA I., Košice                                                          DSS ROZMARINGSARJ, SeňaDSS VIVA, Košice                                           ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM NA KRAJSKÚ SڍAŽDSS VIGANČEK, KošiceDFS ŽELEZIARIK, Košice            

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/