(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
SNP v dielach výtvarných umelcov
@ Kultúra -> Výtvarné umenie     Jul 28 2014 - 16:05 GMT


Slováci si 29. augusta pripomínajú 70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Túto historickú udalosť v slovenských dejinách zachytili aj umelci vo svojich výtvarných dielach. Do priestorov Kunsthalle/Haly umenia sa v nadchádzajúcich dňoch dostáva výstavný projekt s názvom SNP Nepovinná výstava, ktorá bude verejnosti prístupná od 6. augusta do 11. septembra. Vernisáž výstavy sa uskutoční 6. augusta o 18. hodine.Výstava sa zaoberá témou Slovenského národného povstania v slovenskom výtvarnom umení v dielach klasikov, zastúpených v zbierkach Slovenskej národnej galérie a ich reflexiou vo výtvarných prácach súčasných slovenských umelcov. #CONT#Medzi vystavujúcimi autormi sú: Adam Novota – Nóra Ružičková – Maja Štefančíková, Ivana Sláviková, Jarmila Mitríková – Dávid Demjanovič, Jaroslav Kyša, Radovan Čerevka, Marek Kvetan, Aneta Mona Chisa – Lucia Tkáčová, Radko Mačuha, Svätopluk Mikyta, Martin Piaček, Matej Gavula, Jaro Žiak, Eva Filová, Milan Tittel, Anton Čierny, Michal Murín, Peter Kalmus, Rudolf Sikora, Jozef Jankovič a Juraj Bartusz.Diela klasikov zo zbierok Slovenskej národnej galérie sú zastúpené autormi: Miloš Alexander Bazovský, Štefan Bednár, Ladislav Guderna, Ferdinand Hložník, Vincent Hložník, Viliam Chmel, Alojz Klimo, Július Koller, Jozef Kostka, Peter Matejka, Janko Novák a Koloman Sokol.Kurátormi výstavného projektu sú Radko Mačuha a Martin Piaček, spolupracovníčkami Petra Hanáková a Alexandra Kusá. Projekt vznikol v spolupráci K13 - Košické kultúrne centrá a Slovenskej národnej galérie.Vernisáž výstavy sa uskutoční 6. augusta o 18. hodine.Pred rokom 1989 bolo Slovenské národné povstanie, nesporne jedna z kľúčových udalostí našich moderných dejín, kanonickou témou oficiálneho umenia. Malo svoju ikonografiu, svoje súťaže a výročné prehliadky. A hoci v ich rámci vzniklo iste aj mnoho pozoruhodných diel, téma sa rokmi povinného tradovania a straníckeho skresľovania akosi vyprázdnila a po roku 1989 stratila na aktualite. Živé boli odrazu iné témy, artikulované v pozvoľna rozširovanom poli tzv. multimédií.Prinajmenšom v prvom desaťročí po roku 1989 novú generáciu umelcov domáca história veľmi nezaujímala. Po roku 2000 však cítiť i v našom umení istý regionálny obrat. Naše témy a naše dejiny sú opäť zaujímavé a dokonca i výročia môžu byť impulzom, ktorý má svoju hodnotu. Tento rok si pripomíname 70. výročie protifašistického SNP a naša výstava je nepovinnou ozvenou tohto výročia. Iniciovala ju dvojica umelcov – Martin Piaček a Radko Mačuha, Je teda tak trochu komunitným „projektom zdola“, na ktorý zareagovalo cez dvadsať výtvarníkov a výtvarníčok niekoľkých generácií.Je (môže byť?) dnes SNP ako téma vizuálneho umenia aktuálna? Čím rezonuje a ako je možné túto rezonanciu vteliť do médií zdanlivo vzdialených navyknutej tradícii zobrazovania? „Výstava chce ukázať ne-povinné a dobrovoľné vyrovnanie sa autorov s náročnou témou Slovenského národného povstania, na rozdiel od kanonizovaných predpísaných vyjadrení predchádzajúceho režimu, po 20-ročnom období nezáujmu o túto presýtenú tému,“ vyjadrujú sa kurátori k výstave.Umelci a umelkyne na ponúknutú tému zareagovali rôzne – niekedy staršou prácou, ktorá v nových súvislostiach získala nový obsah, inokedy novým dielom. Vystavené diela pritom zahàňajú širokú škálu techník a prístupov, od mäkkej sochy, reliéfu, maľby na stenu, videa, performance, inštalácie objektovej i zvukovej. Aj väzba k téme je prirodzene (dobro)voľná – skôr ako samopaly, partizáni a „vedúca úloha strany“ tu figurujú abstraktnejšie posolstvá, v závislosti od temperamentu i veku autora, raz skôr patetické, inokedy civilnejšie alebo ironické. Tematizuje sa vzdor, sloboda, (de)kolonizácia, situácia jednotlivca v spoločnosti, otázka zabúdania a pripomínania, ale aj SNP ako inštitucionalizovaná téma či istý druh (romantickej?) obraznosti, s ktorou sme vyrastali.SNP - Nepovinná výstava má dve vrstvy – živú a muzeálnu. Prvá prezentuje aktuálny príspevok žijúcich umelkýň a umelcov k SNP, druhá je kurátorským výberom zo zbierok SNG – z pomerne bohatého materiálu, ktorý tu sedimentoval desaťročia, ponúka diela neschematické, dnes v podstate klasické. Výstava, iniciovaná umelcami a inštalovaná v trochu popovom priestore bývalej plavárne je vlastne experimentom. Ako napokon každá „nepovinná výstava“.Výstava sa koná vďaka podpore Ministerstva kultúry SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Regionálneho operačného programu, mesta Košice, K13 – Košických kultúrnych centier a Slovenskej národnej galérie.         


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/