(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Salón východoslovenských výtvarníkov 2014
@ Kultúra -> Výtvarné umenie     Nov 04 2014 - 11:22 GMT


Východoslovenská galéria pozýva na vernisáž výstavy Salón východoslovenských výtvarných umelcov, ktorá sa uskutoční 6. novembra 2014 o 17.00 hod. v reprezentačnej sále Východoslovenskej galérie Hlavná 27, Košice.Ambíciou nultého ročníka reprezentatívnej výstavy „Salón východoslovenských výtvarných umelcov 2014“ je náš zámer udomácniť cyklický expozičný priestor v dramaturgii galérie pre tento druh, návštevnícky žiadaného výstavného formátu v perspektíve nadchádzajúcich rokov. Vychádzajúc zo štatútu Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorej kľúčovou odbornou gesciou je dokumentácia, archivácia a zhodnocovanie zbierok, resp. prezentácia výtvarného umenia východoslovenského regiónu, sme sa na tejto výstavnej platforme rozhodli propagovať tvorbu tej časti výtvarných umelcov, ktorých aktivity sú tvorivo, geneticky alebo profesionálne výhradne previazané s východnou časťou Slovenska. #CONT#V neposlednom rade sme chceli vytvoriť dôstojné a žičlivé prostredie salónu v tej pravej podobe, v akej ho zažíval niekdajší Paríž v čase impresionistov. Otvárame tak priestor pre názorové a tvorivé konfrontácie, argumentácie a prezentácie medzigeneračných autorských stratégií, ponúkajúc priestor na laické i odborné diskusie.Diela 74 výtvarníkov, ktorí reagovali na otvorenú výzvu našej galérie, prezentujú rôzne plošné i priestorové druhy a žánre, z čoho najpočetnejšiu skupinu tvorí médium maľby s polstovkou prihlásených autorských techník. Návštevníci si tak môžu pozrieť prierez rôznorodých umeleckých stratégií v dominujúcej maľbe, ale aj kresbe, grafike, digitálnom umení, objekte, plastike, resp. fotografii, v procese ktorých sa prelínajú subjektívne výtvarné koncepty, štýly či zvolené materiály.Trvanie: 6. november – 31. december 2014


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/