(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
VEĽKÁ KLASIKA V DOME UMENIA
@ Kultúra -> Koncerty     Mar 17 2015 - 05:57 GMT


Štátna filharmónia uvádza vo štvrtok /19.03./ koncert A cyklu a prináša v programe dva veľké skvosty klasickej hudby. Brahmsov druhý koncert pre klavír o orchester zaznamenal, na rozdiel od prvého, veľký úspech už pri premiére v roku 1881. Brahms o ňom síce hovoril ako o „maličkom klavírnom koncerte", štyri časti však naznačujú symfonický charakter diela. V skutočnosti ide o naozaj mohutnú symfóniu s obligátnym klavírnym partom, ktorý od klaviristu vyžaduje nielen majstrovskú techniku, ale aj subtílnu muzikalitu. Priestor pre exhibíciu a virtuozitu nahrádza precíznosť, nadhľad a pokora. Tie si poslucháči budú mať možnosť vychutnať v interpretácii Jana SIMONA, sólistu Symfonického orchestra českého rozhlasu, ktorý vystupuje s renomovanými svetovými telesami. Okrem sólovej činnosti sa venuje aj komornej hre, spolupracoval napríklad s J. Sukom, V. Hudečkom, J. Bártom a ďalšími umelcami.#CONT#Druhá časť večera patrí ďalšiemu veľkému dielu. Symfónia C dur Franza Schuberta sa právom označuje podtitulom „Veľká". Prvotne sa takto nazvala kvôli jej odlíšeniu od skladate- ľovej predošlej symfónie C dur „malej". Veľkosť kompozície tkvie okrem iného aj v „nebeských dĺžkach", ktoré tvorí neobyčajné melodické bohatstvo Franza Schuberta, „kráľa" piesní. Okrem melodickej invencie sa symfónia vyznačuje aj originálnym zvukovým koloritom a prepojenosťou s rakús- kou ľudovou hudbou.Bližšie informácie o "Veľkej" symfónii sa záujemcovia budú môcť dozvedieť na ďalšej z popularizačných prednášok Karola Petrócziho s názvom "Schubertova XXL". Veľkolepé dielo právom patrí medzi skvosty symfonizmu 19. storočia a pod kupolou Domu umenia zaznie pod taktovkou šéfdirigenta ŠfK, Zbyňka MÜLLERA.Štátna filharmónia Košice

Zbyněk MÜLLER, dirigent

Jan SIMON, klavírJohannes Brahms:

Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur, op. 83Franz Schubert:

Symfónia C dur „Veľká", D 944


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/