(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Na Detských divadelných Košiciach sa stretnú najlepšie súbory z kraja
@ Kultúra -> Divadlo     Apr 15 2016 - 10:59 GMT


Malá krajská scénická žatva, 20. ročník Detských divadelných Košíc, bude v piatok a sobotu 15.-16. apríla 2016 v Košiciach. Krajská postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti bude v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici.Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Národné osvetové centrum. Realizátorom krajskej postupovej súťažnej prehliadky je Kultúrne centrum Abova v Bidovciach. V CVČ na Popradskej 86 v Košiciach začínajú vystúpenia divadelných súborov v piatok aj v sobotu od 8:30 hod.#CONT#Detské divadelné Košice sú krajskou postupovou súťažnou prehliadkou. Prezentujú sa tu výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách. Krajskej postupovej súťaži predchádzali regionálne súťažné prehliadky v jednotlivých regiónoch. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Ïalej je to aj súťažná prehliadka súborov a sólistov hrajúcich  pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Je vrcholným konfrontačným stretnutím tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov pre zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených publiku od raného veku vnímania po prah dospelosti. Na 20. Detských divadelných Košiciach v piatkovom programe 15. apríla 2016 od 8:30 hod. vystúpia:DS štúdio J zo ZUŠ na Jantárovej ulici v Košiciach (Podivuhodný príbeh pána Z),DS Litera zo SZUŠ Vlada Urbana Košice (Ja tebe – ty mne),DOS Alfa z Centra voľného času Trebišov (Denník alebo V našej krajine sa takéto veci nedejú),Školský divadelný klub Markušovce (Vyfarbi sa!)DS Replika zo ZUŠ Bernolákova Košice (Pán Sova)DOS Regetka zo ZUŠ Valaliky, ZŠ Ruskov (O Wolfíkovi a Lujzinke)Studio 12 + 20 zo ZUŠ J. Fabíniho, Spišská Nová Ves (Denník Lionela Muchu)Kompromis zo ZUŠ Bernolákova Košice (Zmrzlinová rozprávka)DOS Frídomka zo SZŠ Slobody v Košiciach (Pastelky)DS Replika zo ZUŠ Bernolákova Košice (Sen, ktorý žiješ)V sobotu 16. apríla 2016 od 8:30 hod. diváci uvidia:DS Domino, CVČ Popradská, Košice (Čert nikdy nespí)Rukavička, ZŠ Budkovce (Rozprávka o troch prasiatkach)DS Lupienok, ZŠ a MŠ Čerhov (Hľadá sa drak)Sociálne divadlo Hopi Hope, Košice (Urashima Taro)Postupová súťažná prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi je prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Predstavuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii majoritných a minoritných skupín (zdravotne postihnutých, národnostných a pod.), vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov. Súťažná prehliadka vytvára priestor na zhodnocovanie tvorby dospelých  a mládežníckych kolektívov a jednotlivcov hrajúcich pre deti, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry s deťmi.Odborná porota v zložení PhDr. ¼ubomír Šárik – predseda, PhDr. Soňa Kostrábová a PhDr. Liana Ivanová určí víťazov a kolektívy, ktorý postúpia na celoštátne prehliadky. Najlepší  v kategórii Detská dramatická tvorivosť postúpi na Celoštátnu prehliadku Zlatá priadka 25. – 29. mája 2016 v Šali. Z kategórie Divadlá dospelých hrajúcich pre deti víťaz postúpi na Celoštátnu prehliadku  Divadlo a deti 2. – 4. júna 2016 v Rimavskej Sobote. Zuzana Bobrikováhovorkyňa predseduKošický samosprávny kraj 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/