(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Právnická fakulta v Košiciach priblíži predsedníctvo v Rade EÚ
@ Aktuálne -> Školstvo     Jun 28 2016 - 08:06 GMT


Slovenská republika bude od júla 2016 zastávať významnú pozíciu na európskej politickej scéne. SR bude predsedníckym štátom Rady Európskej únie, čo znamená, že Slovensko bude historicky po prvýkrát viesť rokovania o novej európskej legislatíve a o aktuálnych politických otázkach.Právnická fakulta (PrávF) UPJŠ v Košiciach sa zapojila do grantovej výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zameranej na projekty spojené s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EU. Grantová schéma MZVaEZ SR je finančným nástrojom na podporu podujatí, ktoré zapoja širokú verejnosť do predsedníctva SR v Rade EU (SK PRES) a tým pomôžu zvýšiť informovanosť o predsedníctve v slovenských regiónoch. Zámerom Ministerstva ZVaEZ SR je prostredníctvom tejto dotačnej schémy osloviť rôznorodé subjekty a ponúknuť im možnosť participácie na verejno-vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách, workshopoch a ďalších formátoch verejných aktivít.#CONT#Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach uvedomujúc si význam predsedníctva v Rade EU a význam samotného členstva Slovenskej republiky v EU sa prostredníctvom Katedry ústavného práva a správneho práva PrávF zapojila do tejto grantovej schémy podaním projektu „Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike“.  Projekt bol ministerstvom podporený pod číslom MVZP – SK PRES/2016/134 s dobou riešenia od začiatku júna do konca decembra 2016. Právnická fakulta UPJŠ ako jediná verejná vysoká škola vo východoslovenskom regióne začala realizovať sériu aktivít približujúcich fungovanie verejnej správy v korelácii Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie.Projekt si kladie za hlavný cieľ realizovať výskumné aktivity prostredníctvom série podujatí zameraných na prepojenie akademickej sféry s praktickou rovinou. V tomto duchu je realizovaná aj úvodná vedecká konferencia, ktorá je zároveň akýmsi otvorením projektu. Konferencia s názvom „Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy“ sa koná 28. júna 2016 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.Riešenie projektu bude ďalej pokračovať ďalšími podujatiami v rámci Dňa otvorených dverí UPJŠ v Košiciach, Univerzity tretieho veku a Aktívu študentov všetkých fakúlt UPJŠ v Košiciach. Predpokladané výstupy projektu tak budú distribuované širokej verejnosti v optimálnom rozložení - študentom stredných a vysokých škôl, predstaviteľom samosprávy a akademikom, seniorom, čím sa umožní informovanosť naprieč širokým spektrom spoločnosti.Ako výstupná aktivita je plánovaná záverečná vedecká konferencia na tému „Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – perspektívy a odpovede na výzvy spojené s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ“, ktorú organizátori pripravujú na koniec novembra 2016.  Projekt má ambíciu zabezpečiť aktívnu prepojenosť akademickej obce so sférou praktickou a zapojiť predstaviteľov praxe do uvedených aktivít v rámci jeho riešenia. Plánuje sa účasť predstaviteľov územnej samosprávy, a to na úrovni obcí i vyššieho územného celku ako aj predstaviteľov súčasnej novej integrovanej štátnej správy. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach tak reaguje na aktuálne potreby svojich študentov a podobnými aktivitami približuje tradičné teoretické vzdelávanie skutočným potrebám praxe.Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/