(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Biznis modely a hodnota v kultúre
@ Aktuálne -> Rôzne     Jan 23 2017 - 05:46 GMT


Creative Lenses Forum Košice prinesie diskusiu o tom, čo robí organizácie pôsobiace v oblasti kultúry silnými a konkurencieschopnými. Fórum bude o fungujúcich stratégiách a ľuďoch, ktorí dokážu tieto stratégie úspešne realizovať. Budeme hovoriť o biznis modeloch, hodnote v kultúre a inovatívnom prístupe k riešeniu každodenných problémov.V piatok 27. januára 2017 v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach sa predstavia pozvaní experti na fungovanie kultúrnych centier a kultúrnych organizácií, ktoré majú rozličné silné stránky a rôzne stratégie financovania či biznis modely. Zameraním sa na východoeurópsky a hlavne slovenský kontext budú účastníci fóra analyzovať osvedčené metódy a praktické modely financovania, riadenia, spolupráce, partnerstva, rastu a komunikácie a následne navrhnú scenár pre inováciu biznis modelov kultúrnych organizácií.#CONT# Fórum sa bude zaoberať otázkou, či korporátna obchodná logika s biznis plánmi a stratégiami je použiteľná v oblasti kultúry a tiež bude hľadať najlepší spôsob, ako pochopiť ponuku hodnoty pre zákazníka v prípade kultúry.Program fóra je postavený tak, že spája teoretické znalosti so skúsenosťami dlhoročných expertov v oblasti kultúry a fungujúcich kultúrnych organizácií. Zároveň prinášame účastníkom podujatia možnosť získať vlastnú praktickú skúsenosť prostredníctvom popoludňajšieho workshopu Business Model Canvas a Value Proposition, teda ponuka hodnoty pre zákazníka resp. publikum“ hovorí Michal Hladký, riaditeľ neziskovej organizácie Creative Industry Košice.Pre kultúrne centrá, kultúrne organizácie alebo samostatných kreatívcov, ktorí uvažujú o podnikaní sústredenom na talent a tvorivosť, znamená Creative Lenses Forum Košice ideálnu príležitosť stretnúť, prediskutovať a naučiť sa niečo o rôznorodých aspektoch práce v kultúre. Netradičné prístupy môžu byť inšpiráciou pre ich ďalšie kroky.Program fóra je dostupný na webovej stránke cike.sk (http://bit.ly/CLF_program).Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať online do 24. 1. 2017http://bit.ly/CLF_registrationPodujatie bude simultánne tlmočené do slovenského a anglického jazyka.Fórum v Košiciach je štvrtým z ôsmich fór, ktoré sa uskutočnia v rámci štvorročného projektu Creative Lenses (2015 – 2019). Projekt vedie kultúrne a umelecké organizácie k tomu, aby sa zdokonalením biznis modelov, dlhodobých stratégií a inovatívnych kapacít stali silnými, konkurencieschopnými a udržateľnými. Viac o projekte Creative Lenses sa môžete dozvedieť na www.creativelenses.eu.Fórum organizuje Creative Industry Košice v spolupráci s Anténou – Sieťou pre nezávislú kultúru.Projekt Creative Lenses z verejných zdrojov podporila Európska Únia prostredníctvom programu Kreatívna Európa a Fond na podporu umenia.Viac informácií na http://www.cike.sk/Zdroj:RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/