(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Prírodovedecká fakulta ocenila žiakov aj učiteľov
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 06 2017 - 09:53 GMT


Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ocenila víťazov predmetových olympiád kategórie A v šk. roku 2016/2017 a učiteľov, zodpovedných za ich prípravuV utorok 4. apríla 2017 Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ v Košiciach) slávnostne ocenila víťazov predmetových olympiád kategórie A v školskom roku 2016/2017 a zároveň poďakovala stredoškolským pedagógom za čas a nasadenie, ktoré týmto študentom venovali.Podujatie sa konalo v spolupráci s Okresným úradom Košice – Odbor školstva a Centra voľného času – Regionálne centrum mládeže. #CONT#Diplomy slávnostne odovzdával dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. za účasti vedenia PF UPJŠ v Košiciach, riaditeľov ústavov fakulty a  predsedov krajských komisií predmetových olympiád, ktorí sú zamestnancami PF UPJŠ.Ocenených bolo 18 žiakov gymnázií košického kraja a 16 pedagógov, ktorí sa venovali ich príprave. Z pohľadu zastúpenia škôl výrazne dominovalo Gymnázium Poštová 9, Košice (ocenených 9 žiakov, 8 učiteľov).Dekan fakulty v zmysle platných pravidiel pre prijímacie konanie vydal 11 oceneným rozhodnutie o prijatí na PF UPJŠ v ak. roku 2018/19 a neskôr, na základe ich výsledkov v krajskom kole predmetovej olympiády.Zdroj RO SSN  Poznámka:Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/.   Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/