(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mesto Košice chce zafixovať ceny za odpad
@ Aktuálne -> Verejná správa     Jun 02 2017 - 03:27 GMT


Mesto Košice vyzvalo na základe uznesenia z májového rokovania Mestskej rady v Košiciach spoločnosť WOOD Waste Management Ltd., ktorá je majoritným akcionárom v spoločnosti KOSIT, a.s., na rokovania o cenách za odpad do konca platnosti zmluvy v roku 2021. Predstavitelia mesta Košice a spoločnosti WOOD Waste Management sa stretli 30. mája. #CONT#Primátor mesta Košice Richard Raši požiadal zástupcu majoritného akcionára Ľubomíra Šoltýsa, aby spoločnosť WOOD Waste Management dodržala prísľub, že v prípade, ak v spoločnosti KOSIT, a.s. ostanú po predaji 29 akcií mesta Košice súčasní akcionári – mesto Košice a WOOD Waste Management, bude zafixovaná súčasná cena za energetické zhodnotenie odpadu v dodatku zmluvy formou valorizačnej doložky. Majoritný akcionár v KOSIT, a.s. bol zároveň požiadaný o to, aby predložil návrh dodatku zmluvy do 19. júna 2017. V tento deň sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom budú poslanci schvaľovať predaj 29 akcií mesta Košice v spoločnosti KOSIT, a.s.V prípade, že sa predaj 29 akcií mesta Košice v spoločnosti KOSIT, a.s. neuskutoční, ostane v platnosti súčasné znenie zmluvy mesta Košice s touto spoločnosťou a majoritný akcionár si môže uplatňovať valorizáciu úpravou jednotkových cien. O zafixovaní jednotkových cien po ukončení doby platnosti zmluvy v roku 2021 je možné rokovať len v prípade predĺženia platnosti súčasnej zmluvy alebo v prípade novej súťaže na poskytovateľa služieb, ktoré v súčasnosti zabezpečuje spoločnosť KOSIT, a.s. - zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú na území mesta Košice.Linda Šnajdárováhovorkyňa mesta Košice 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/