(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Nová učebňa – jediná svojho druhu
@ Aktuálne -> Školstvo     Dec 10 2018 - 14:59 GMT


Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach má ďalšiu novinku. Už v ďalšom semestri budú študenti poznávať svet kovov, možnosti ich spracovania a recyklácie v Interactive recycling auditorium. Táto učebňa bude slávnostne otvorená v stredu 12. decembra 2018 o 8:30 hod. (hlavná budova TUKE, blok A, 3. posch., Letná 9) za účasti prezidenta U. S. Steel Košice Jamesa E. Bruna a rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. #CONT#Interactive recycling auditorium bude slúžiť predovšetkým študentom počas celého roka na výuku mnohých študijných programov, ktoré ich postupne pripravujú pre prax. Zároveň môžu zažiť a vidieť nekonečné možnosti, ktoré dokáže veda ponúknuť pri riešení drobných každodenných problémov, ako aj najväčších svetových výziev a samotnej záchrane planéty.  Táto učebňa zahàňa v sebe interaktívne prvky, ktoré sú súčasťou modernou doby. Celý vizuál miestnosti je variabilným priestorom pre zážitkové prezentácie. Striedma farebnosť interiéru miestnosti vytvára vizuálne nerušivý priestor pre vyznenie svetelných, farebných a multimediálnych detailov. Rovnako čierna imerzívna projekčná kója je špeciálne navrhnutá tak, aby aj počas denných hodín bolo možné sledovať prezentácie s jedinečnou intenzitou obrazu a zvuku. Miestnosť je podľa potreby deliteľná pohyblivou multimediálnou priečkou pre videokonferenčné hovory a prezentácie. Farebné gradácie okenných rámov či usporiadanie podlahových vstupov umocňujú pocit priestorovej håbky. Čierna kója je zároveň "Chill out zóna", audio aj video systém miestnosti je pripojiteľný pomocou smart zariadení, teda každý užívateľ si vie pustiť svoju obľúbenú hudbu či "slideshow".  Unikátom tejto učebne sú pracovné stoly a podlahové intarzie. Jedinečné, považované za umelecké diela, v ktorých možno nájsť použité batérie či kovové piliny, ktoré vytvárajú obrazce s tematikou recyklácie. Možno tu nájsť aj ,,žijúci“ stôl vytvorený zo živých rastlín. Hovoríme o na mieru vydizajnovaných prvkov nesúcich odkaz na materiály a predmety z nich vyrobené, ktoré predstavujú hlavné smerovanie Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, rovnako ako odkaz na potrebu udržateľnosti životného priestoru pre našu budúcnosť. Autorom interaktívnych prvkov ako aj celého dizajnu je výrazná osobnosť slovenskej umeleckej scény PaedDr.Mgr.art.Boris Vaitovič, ArtD.DÁ SA TO! S podporou U. S. Steel Košice, ktorý v mnohých oblastiach podporuje Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie je možné vdýchnuť tejto učebni život a ďalej tak vytvárať neustále nové projekty, ktoré študentov čarovným spôsobom vťahujú do deja materiálov, metalurgie a recyklácie na FACOOLTE BUDÚCNOSTI – FMMR!  Súčasťou otvorenia interaktívnej učebne bude tiež ,,prekročenie prahu“ i ďalších laboratórií, ktoré FMMR v poslednom roku upgradovala.  Jedným z nich je aj SiMet – laboratórium numerických simulácií. Ïalším rekonštruovaným laboratóriom je Refracare, ktoré umožní študentom využívať modernú prístrojovú techniku pri cvičeniach z odborných predmetov v oblasti chémie a metalografické laboratórium – LTS - priestor, ktorý prešiel postupnou premenou a obnovou, kde budú môcť študenti využívať tie najmodernejšie mikroskopy a makroskopy pre ďalší vývoj, výskum a štúdium materiálov.

Zdroj: RO SSN

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/