(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Kongres jubilujúcej federácie Eurochestries
@ Kultúra -> Podujatia     Mar 19 2019 - 13:50 GMT


Na pobreží Atlantického oceána, vo francúzskom meste Jonzac, sa v druhej polovici uplynulého týždňa uskutočnil kongres Federácie Eurochestries, ktorá od svojho vzniku v roku 1989 združuje a zastrešuje festivaly mladých hudobníkov v Európe, Ázii a na oboch amerických kontinentoch. Slovensko na stretnutí ôsmich desiatok organizátorov festivalov, dirigentov, manažérov orchestrov, skladatelia, učiteľov a hudobníkov z 15 krajín aj vďaka Fondu na podporu umenia zastupoval aj riaditeľ Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník Igor Dohovič, ktorý je zároveň umeleckým vedúcim hlavného organizátora tohto podujatia, Sláčikového orchestra Musica Iuvenalis z Košíc. #CONT#Tohtoročný kongres sa niesol v znamení osláv 30. výročia vzniku federácie Eurochestries. Tá každoročne participuje na organizácii festivalov, na ktorých sa stretávajú mladí hudobníci z celého sveta a ktoré sú priestorom pre ich vzájomné spoznávanie sa, pre spoluprácu a spoločné muzicírovanie. Festivaly Eurochestries okrem mladých interpretov a dirigentov dávajú priestor aj mladým hudobným skladateľom na prezentáciu ich tvorby. Každoročne sa na festivaloch zúčastňuje vyše 1000 účastníkov. Spolupráca košického orchestra Musica Iuvenalis s federáciou Eurochestries trvá už 12 rokov, počas ktorých sa mladí hudobníci z východu Slovenska pravidelne zúčastňovali festivalov Eurochestries. Pred desiatimi rokmi vyústila spolupráca aj do vzniku Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník, ktorý bol v prvých rokoch súčasťou festivalov Eurochestries.Počas štyroch dní účastníci kongresu z Francúzska, Belgicko, Brazílie, Kanady, Číny, Španielska, Estónska, Francúzska, Talianska, Lotyšska, Ruska, Rakúska, Mexika, Írska, Maroka a Slovenska hovorili o tridsaťročnej činnosti federácie, prezentovali sa organizátori tohtoročných festivalov, diskutovalo sa o možnostiach priameho zapojenia študentov rôznych hudobných odborov do organizácie festivalov, ale aj o tom, ako festivaly pomáhajú prehlbovať vzťah mladej generácie k vážnej hudbe a pomáhajú vzájomnému spoznávaniu sa rôznych kultúr.  „Hoci už pri organizácii festivalu Šengenský poludník nespolupracujeme až tak úzko s federáciou Eurochestries, ako pri prvých ročníkoch, každoročné stretnutia sú pre nás veľkým prínosom. Nielen z hľadiska organizácie festivalu, ale aj z pohľadu orchestra Musica Iuvenalis, ktorý je hlavným organizátorom festivalov,“ povedal po návrate z Francúzska Igor Dohovič. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa podľa jeho slov podarilo nadviazať nové kontakty s organizátormi podobných festivalov nielen z Európy. Každoročne sa veľký dôraz v spolupráci kladie na vytváranie sietí spolupracujúcich organizácia, využívanie možností EU programov. V tomto roku sa veľký dôraz kládol na prehľbenie spolupráce s WFAO a EFAO (Svetová a Európska federácia amatérskych orchestrov) – organizáciami združujúcimi amatérske orchestre a festivaly po celom svete. Dôležitou súčasťou stretnutí boli aj rokovania s vedúcimi orchestrov a zborov z viacerých krajín  o možnosti ich účasti na Medzinárodnom festivale mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. „Niektorých sme už na Šengenskom poludníku privítali. Ïalší by mohli byť účastníkmi v tomto či budúcich rokoch,“ dodáva riaditeľ festivalu, ktorý na prelome júna a júla prinesie klasickú hudbu v podaní mladých hudobníkov do Košíc a ďalších miest východného Slovenska už jedenástykrát.Svjatoslav Dohovič, mediálny manažér festivalu Šengenský poludníkZdroj RO SSN

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/