(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Kraj dá na inovácie v kultúrnych zariadeniach 100-tisíc eur
@ Aktuálne -> Región     Apr 01 2019 - 11:20 GMT


Dokopy 100-tisíc eur rozdá Košický samosprávny kraj (KSK) na inovatívne projekty v kultúrnych organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Výzvu na predkladanie projektov s názvom Tradície inšpirujú inovácie vyhlásil kraj v rámci programu Terra Incognita. Finančná podpora na jeden projekt môže byť maximálne 20 000 eur, pričom o predložených projektoch bude rozhodovať nezávislá komisia. #CONT#Ak sa o finančné prostriedky musí subjekt uchádzať v konkurencii s ostatnými organizáciami, pôsobí to na neho motivujúco a spravidla sa musí snažiť priniesť nejaké originálne riešenie. Veríme, že tento spôsob súťažného získavania finančných prostriedkov prispeje k zvýšeniu kvality kultúrnych služieb v regióne. Predpokladáme, že vďaka výzve vzniknú v našom kraji unikátne kultúrne služby, ktoré budú odrážať špecifiká regiónu a prilákajú domácich i zahraničných návštevníkov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.Ďalšou prioritou župy je rozvoj kreatívneho priemyslu a snaha rozšíriť udržateľné produkty kultúrneho turizmu, založené na autentických prvkoch v zmysle nových trendov. „Táto výzva je šitá na aktuálne potreby regionálnej kultúrnej politiky. Chceme ňou v našich kultúrnych organizáciách naštartovať procesy smerujúce k posilňovaniu regionálnej kultúrnej identity a rozvoju kultúrneho turizmu s výrazným akcentom na partnerskú spoluprácu,“ doplnila vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Jana Knežová.Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. Predkladané projekty by mali posilňovať regionálnu kultúrnu identitu najmä v mladej generácii.Kultúrne organizácie si na svoju činnosť v minulom roku prostredníctvom rôznych projektov získali z externých zdrojov takmer 600 000 eur. Úrad Košického samosprávneho kraja má ambíciu, aby sa táto suma v ďalšom období ešte zvyšovala.

Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/