(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Deň otvorených dverí FF UPJŠ
@ Aktuálne -> Školstvo     Feb 04 2020 - 12:20 GMT


Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FF UPJŠ) prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., pozýva širokú verejnosť – osobitne študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií, ich rodičov a vyučujúcich – na Deň otvorených dverí FF UPJŠ, ktorý sa uskutoční v piatok 7. februára 2020 v čase od 9.00 hod. v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 a Ulici Dr. Kostlivého v historickom centre mesta Košice.Rovnako ako v predošlých rokoch, aj tento ročník sa uskutoční v spolupráci a pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.Vo fakultných budovách Aristoteles, PlatónSokrates, pomenovaných po najznámejších antických filozofoch, budú pripravené pútavé prezentácie jednotlivých študijných programov, ktoré ponúka FF UPJŠ: angličtiny, etiky, filozofie, francúzštiny, histórie, latinčiny, masmédií, medzinárodných vzťahov, nemčiny, politológie, psychológie, slovenčiny, sociálnej práce či učiteľstva. V budove Minerva – určenej na voľnočasové aktivity študentov – sa maturantom predstavia študentské spolky a študentské médiá pôsobiace na fakulte a pre ich vyučujúcich je pripravený workshop pod názvom Učiteľ ako reflexívny praktik. #CONT#Deň otvorených dverí je pre nás príležitosťou predstaviť aktuálne bohatšiu ponuku našich študijných programov, ktoré jedinečným spôsobom prepájajú teóriu a výskum s požiadavkami a potrebami praxe,“ zdôrazňuje dekanka Oľga Orosová. Dodáva, že fakulta umožňuje svojim študentom vycestovať na vyše 100 zahraničných univerzít do takmer 30 krajín sveta v rámci študijných pobytov realizovaných prostredníctvom programu Erasmus+.Naši študenti majú k dispozícii moderne vybavené výskumné laboratóriá, posluchárne, štúdiá a fakultnú knižnicu, čo je nevyhnutným predpokladom kvality štúdia, ktorú ponúkame. Primárnym cieľom podujatia je prispieť informáciami a skúsenosťami k zreálneniu predstáv stredoškolákov o možnostiach štúdia na našej fakulte, o nárokoch kladených na študentov, ale aj o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce po skončení štúdia. To všetko je veľmi dôležité pri finálnom rozhodnutí, na akú univerzitu a fakultu si napokon maturanti podajú prihlášku,“ uvádza dekanka FF UPJŠ prof. Oľga Orosová a ako ďalšiu silnú motiváciu pridáva atraktívne programy dvojitých diplomov na magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, ktoré fakulta uskutočňuje v spolupráci s univerzitami v Českej republike, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Nemecku, Španielsku, Švédsku a na Ukrajine.Popri tradičných formách prezentácie sa záujemcovia o štúdium môžu tešiť aj na tvorivé dielne, zábavné kvízy, logické hádanky alebo na projekcie krátkych filmov, ktoré realizovali študenti masmediálnych štúdií na FF UPJŠ.Program Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 2020 je prístupný na https://www.upjs.sk/public/media/1208/program-DOD-FF-2020.pdfPhDr. Marián Gladiš, PhD.Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/