(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Skenovanie prenesie divadlo do virtuálneho sveta
@ Kultúra -> Divadlo     May 11 2020 - 13:08 GMT


Zaujímavý pohľad na Historickú budovu Štátneho divadla Košice ponúkajú výstupy laserového skenovania, ktoré od februára tohto roka realizoval Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Laserové skenovanie súvisí s bilaterálnym projektom APVV/SK-CN-RD-18-0015: Key Technologies on the Integration of Multi-GNSS, LiDAR and Oblique Photogrammetry in 3D High-Quality Reconstruction of Smart City (3DSMARTCITY). Partnerom košických vedcov sú v ňom ich kolegovia zo School of Environmental Science and Spatial Informatics CUMT v čínskom meste Sü-čou. Skenovanie divadla je jedným z výsledkov memoranda o spolupráci, ktoré Štátne divadlo Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podpísali v roku 2017. Vedcami získané dáta už čoskoro umožnia predstaviť verejnosti vizualizáciu vybraných priestorov jednej z najkrajších budov v Košiciach vo virtuálnej realite. Diváci tak budú môcť svoje divadlo "navštíviť" kedykoľvek z pohodlia domova. #CONT#Komplexné laserové skenovanie divadla bolo rozdelené do niekoľkých fáz. „V prvej fáze sa mapovanie realizovalo vo verejnej časti divadla. Táto časť bola skenovaná s vysokým priestorovým rozlíšením so subcentimetrovou detailnosťou a mračno bodov bolo zafarbené reálnymi farbami. V druhej fáze boli podrobne zoskenované podzemné časti divadla. Išlo o šatne, sklad rekvizít, technické časti a spojovaciu chodbu medzi historickou budovou a administratívnou budovou. Tretia fáza skenovania bola zameraná na neverejnú časť divadla a strechu nad javiskom a hľadiskom. V poslednej fáze bolo oskenovaný exteriér divadla. Pozemným laserový skenovaním vznikla veľmi komplexná databáza, z ktorej je možné odvodiť vysokodetailné a podrobné plány budovy. V súčasnosti prebieha spracovanie dát pre vizualizáciu vybraných priestorov budovy pre virtuálnu realitu,“ priblížil priebeh skenovania RNDr. Ján Kaňuk, PhD., ktorý spolu s Mgr. Jozefom Šupinským projekt v gescii prof. Ing. Vladimíra Sedláka, PhD., technicky zabezpečuje.SmartCity je moderný koncept riadenia a budovania mesta, v ktorom sa uplatňuje prepojenie rozličných senzorov, vedy a digitálnej komunikácie smerujúce k zlepšeniu životného prostredia a života ľudí v meste. Bilaterálny výskumny projekt APVV/SK-CN-RD-18-0015 (3DSMARCITY)  UPJŠ v Košiciach a China University of Mining and Technology (CUMT) in Xuzhou (Sü-čou), provincia iang-su v Číne, prináša realizáciu spoločných experimentov, ktorých účelom je zvýšiť presnosť získavania trojrozmerných dát o meste. „Napriek odlišnej veľkosti záujmového územia obidvoch partnerov (Sü-čou, 10 mil. obyvateľov a Košice 0,24 mil. obyvateľov), urbánne prostredie čelí bez ohľadu na geografickú mierku podobným výzvam a trápia ho podobné problémy, ako napr. prehrievanie mesta, povodne, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a obnova zelene. Ich riešenie preukážeme v aplikačnej fáze spoločného výskumu uplatnením našich modelov pre výpočet teploty povrchu, bleskových povodní alebo solárneho potenciálu,“ informuje o projekte webstránka Ústavu geografie UPJŠ.Svjatoslav Dohovič, web editor a PRZdroj> RO SSN  

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/