(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
UPJŠ v Košiciach najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou
@ Aktuálne -> Školstvo     Mar 18 2021 - 11:25 GMT

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila najlepšie z pomedzi 6 hodnotených slovenských univerzít, obsadila 201-250 čím sa potvrdila kvalita poskytovaného vzdelania a vedeckého výskumu. The Emerging Economies University Rankings 2021 hodnotil učebné prostredie, objem, príjem a reputáciu vedeckého výskumu, jeho vplyv na citácie, internacionalizáciu univerzitného prostredia či prenos znalostí z praxe. Oproti umiestneniu v minuloročnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2020 sa UPJŠ výrazne posunula z umiestnenia 301-400. Zo stredoeurópskeho regiónu sa najlepšie umiestnili Karlova univerzita v Prahe a Semmelweis University v Budapešti. #CONT#


Potenciál druhej najstaršej univerzity a jej piatich fakúlt, ktoré poskytujú zázemie domácim a zahraničným študentom či vedeckým výskumníkom z viac ako 50 krajín sveta, zvyšuje aj Technologický inovačný park (TIP UPJŠ) ako centrum vedecko-technologickej excelencie v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Cieľom TIP UPJŠ je pomôcť k rastu národného hospodárstva a zvýšeniu zamestnanosti poskytovaním výsledkov výskumu priemyselným odvetviam. 


„Napredovanie vo vzdelávaní a vedeckom výskume je prioritou a východiskom k riešeniu naliehavých aktuálnych i budúcich problémov. Dobre vynaložené investície na budovanie modernej infraštruktúry a dosiahnuté výsledky by mali byť záväzkom pre konkurencieschopnosť celého regiónu v budúcnosti“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.


 


Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.


Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


 Zdroj: ZO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/