(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Čínske ozdravné cvičenie v Košiciach s Bratislavčanom Miroslavom Maglénom
@ Aktuálne -> Medicína     Apr 10 2002 - 13:10 GMT
"Dalo by sa povedať, že chi-kung malými skokmi akoby posilňoval našu vieru - čím viac cvičíme, tým viac sa nám darí a tým viac tomu aj veríme. Vzniká z ničoho niečo. Vytvárame vnútorný energetický kanál. Zo začiatku tam nie je, ale mysľou ho vytvoríme a potom aj ucítime. Na sto percent a naozaj."

Kto by nechcel byť zdravý, spokojný, a samozrejme šťastný? Je veľa - rokmi overených metód, ktoré človeku pomáhajú nájsť stratenú harmóniu. Jedna z nich si dávno našla svojich priaznivcov aj na Slovensku. Volá sa čung - jûan cchi-kung. Ide o techniku, ktorá na vyššom princípe integruje základy prakticky všetkých smerov cchi-kungu. Cchi-kung je umenie, ktoré pomáha k dosiahnutiu dlhého a hlavne zdravého života a ktoré tu zanechali predchodcovia s čínskou tradíciou. Samotné cvičenie bolo roky tajené. Vypracovali ho taoistickí mnísi. Dnes túto metódu predávajú čínski učitelia od srdca k srdcu. Jej cieľom je zharmonizovať telo i dušu. Inak povedané - človek je zdravý, keď jeho telom môže cchi /energia/ prúdiť. To by človeku hádam mohlo na začiatok stačiť. Ale kto by chcel viac, prezradím, že pomocou tohto cvičenia človek dokáže nadobudnút také schopnosti ako telepatiu, jasnovidectvo, pochopenie všetkého živého na zemi... Kto by chel ešte podrobnejšie informácie o tejto praktike, môže kliknúť na web. stránku: http/cchi - kung. home. sk alebo na www. gigong.ru - v anglickom a ruskom jazyku.

Spomínanú techniku prišiel nedávno Košičanom priblížiť Miroslav Maglén z Bratislavy. Cvičí štyri roky a ako jeden z dvoch Slovákov si vlani urobil inštruktorský kurz. Zatiaľ sa mu nepodarilo navštíviť shaolinsky kláštor, kde by sa rád o čung-jûan cchi-kungu naučil viac...

Ako príde človek na to, že práve táto technika mu vyhovuje?

"Treba ju cvičiť. Až potom môže človek zistiť, či mu vyhovuje. I ja som hľadal a zatiaľ som spokojný. Pretože táto technika je otvorená - možno ju spájať s inými technikami, majstri od nás nevyžadujú nejakú životnú filozofiu... Ale všetko by mal človek cvičiť oddelene. Teda aspoň s hodinovou prestávkou. A ak by chcel niekto prejsť na inú školu chi-kungu, mal by si dať aspoň týždeň pauzu... Čung-jûan cchi-kung. rozvíja telesnú, duševnú aj energetickú úroveň, a na týchto rozvinutých úrovniach potom človek dokáže lepšie zvládať problémy všetkého druhu. Hlavným cieľom tejto školy je poznanie seba samého, človek dokáže ovládať svoje telo, myseľ, dokáže poznať, aký je život. Prakticky to znamená to, že týmito tisícročiami odskúšanými cvičeniami človek pracuje so svojou energiou, a tak sa zvyšuje jeho energetický potenciál. Majster i inštruktor pracuje s cvičencom nielen na verbálnej úrovni, ale i na energetickej, duchovnej. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa čung-jûan cchi-kung dá ťažko naučiť z kníh. Inštruktor dáva do cvičenia svoju energiu, pôsobia tam iné, duchovné sily. Obsahuje päť stupňov: Prvý by sme mohli nazvať ´relaxácia´. To je aj prvý stupeň cchi-kungového vývoja. Človek sa naučí uvoľniť všetky napätia, bloky. Ak to dokáže, prichádza druhý stupeň. Volá sa ´ticho´. To je stav, kedy sa zastavuje myslenie. Ak človek dokáže dlho ostať v tichu, prichádza ´pauza´. To je stav, keď sa človeku zastavuje dýchanie, tep srdca, celý organizmus prestáva pracovať normálnym spôsobom ako je bežné a lekári by mohli konštatovať smrť. Vtedy duša v tele začne vibrovať a môže opustiť telo..."

Na čo je dobré, aby duša opustila telo?

"Jeden príbeh hovorí, že ryba ťažko povie, čo je voda. Až keď sa dostane na súš, vidí, čo je voda, môže vám o nej niečo povedať. A človek po opustení svojho tela vidí nielen to telo, ale aj seba, život. Už to nie je vedomosť prečítaná z kníh, ale múdrosť poznania nevedomosti. A to už je štvrtý stupeň... Ïalšia výhoda tohoto opúšťania tela je, že človek po smrti nie je vťahovaný do takého istého sveta, v akom žil. Sú nižšie a vyššie duchovné svety... Áno, ešte som tam nebol, ale starší majstri ich zažili. A samozrejme, z filozofického hľadiska sa dá všetko vyvrátiť, takže berme to tak, že sú. Ako som hovoril, človek je po smrti ťahaný ku svetu, aký žil. Z nášho pohľadu existuje nejaké peklo, nejaký raj. Ale to sú iba energeticky nižšie a vyššie svety. Tí, ktorí behom tohto života dokážu vojsť do obidvoch, ak zomrú skutočne, ich duša si môže vybrať. Ak sa rozhodne pre nižší svet, učiní tak preto, lebo chce pomáhať ostatným dušiam dostať sa vyššie. Bez toho, aby jej to ublížilo. "

Hovoríte, že štvrtý stupeň ste ešte neobjavili. Dostali ste sa do pauzy?

"Sú stupne školy a sú stupne vývoja. Ticho, pauza, to sú stupne vývoja. Do pauzy sa málokto dostane. Niektoré schopnosti sú človeku dané skôr, o niektoré musí viac usilovať. Ale odpoveď na vašu otázku znie nie. Do pauzy som sa ešte nedostal. Pokúšal som sa... Ale to je relatívne, lebo väčšinou práve vtedy, ak sa človek o niečo snaží, nejde to. Akonáhle prichádza chcenie, hlava nie je tichá, stráca sa pokoj, nemyslenie..."

Na tomto dvojdňovom kurze ste cvičencov zasväcovali do prvého stupňa...

"V tejto škole je hneď po prvom stupni každý sám sebe majstrom. Nie je to škola, v ktorej sa majster venuje žiakom stále. Úroveň cvičencov sa zvyšuje na seminároch. Energetická úroveň je tým vyššia, čím viac ľudí spolu pracuje. Na prvom stupni sa učíme, ako cvičiť dvadsať štyri hodín denne. Pritom človek sleduje svoje pocity, vnútro... Samozrejme človek je duša lenivá. A my Európania zvlášť. Sám cvičím niekedy denne, niekedy veľmi často, aj teraz, pri tomto rozhovore. Aj v dnešnej dobe plnej zhonu sa dá cvičiť. Dá sa vnímať určitá energia. Dá sa to naučiť na prvom stupni /teda na dvojdňovom kurze - pozn. red/. Tým, že si človek rozvíja energetickú úroveň - srdečnú, duchovnú, dokáže lepšie zvládať situácie, lepšie pracovať, byť odolný voči stresom.Všetko sa odzrkadľuje v bežnom živote. Ale človek samozrejme nemusí cvičiť stále. Ak si napríklad mesiac intenzívne zvyšuje svoju energetickú úroveň a potom na niekoľko dní prestane, úroveň sa mu samozrejme počas pauzy znižuje. Ale ak znovu začne, už neštartuje. Energetická úroveň zostáva o niečo zvýšená. Niekedy aj pauza príde vhod. Ale nesmie to byť výhovorka."

Zvyšovaním energie dokáže človek liečiť...

"Už na druhom stupni môže človek dokázať určiť diagnózu nie veľmi závažných ochorení. Svoje vlastné lieči už tým, že sa zvyšuje jeho energetická úroveň - cvičením."

Energia sa ale dá aj zneužiť

"Samozrejme. Ale väčšinou sa človeku všetko vracia. Existujú všelijaké bojové smery, bezdotykové údery... V človeku prúdi určitý tok energie. Ak mu ho nejaký človek zmení, hoci aj na diaľku, môže aj zabiť. Ale rovnako si človek môže kúpiť pištoľ a zastreliť. Je to jednoduhšie. Na našich kuzroch pridávame energiu. Učíme sa kroky - vonkajšia forma... Ale je veľmi dôležité, na čo človek myslí, lebo myšlienka je riadiaca záležitosť. Keby niekto cvičil chi-kung podľa obrázkov, nedosiahne také výsledky, ako na kurze. Nebude pociťovať energiu. To je ďalšia vec, prečo má byť prítomný majster /teda človek, ktorý učí správne využívať energiu - pozn. red/."

Keď sme pri tých majstroch, mnohí by radi vidieť nejaký ich zázrak...

"Hovorí sa o ´nehode´, ktorá sa vraj stala nášmu majstrovi - bol u svojho majstra a on mu zmaterializoval jedlo... Keď si uvedomíme, že celý náš svet je energia, čo už aj najnovšie fyzikálne objavy potvrdzujú, potom pre majstra, ktorý dokáže úplne ovládať energiu, nie je problém meniť veci. Ale to nie je dôležité. Preto dnešní majstri odmietajú predvádzať ´kúsky´. Lebo ľudia potom nevidia rozvoj človeka. A čo je z nášho pohľadu zázrak, pre majstra je to bežná vec."

A čo s toľkou biedou na svete?

"Myslím, že cieľom človeka je dostať sa bližšie k Bohu. Akou cestou, to už si každý vyberá sám, aj keď nevedome. Niektorí filozofi povedali, že Boh nemá ani začiatok ani koniec. A ľudia sa snažia nájsť na to odpoveď od začiatku svojho bytia, a neviem o tom, že niekto ju vie. Môžeme akurát povedať, ako sa ku mne správa Boh, ako ho cítim ja..."

Ako?

"No cítim... A verím, že raz budú dokázateľné aj duchovné záležitosti. Výskumy sa v tomto smere robia dávno. Je výhodou, že padla železná opona a z Ruska prichádzajú informácie. Amerika si tie svoje drží pekne uzavreté... Napríklad priamy aktér, profesor Ignatenko, sa zúčastňoval všelijakých pokusov, ktoré robilo KGB. Prišli k zaujímavým výsledkom a myslím, že tie sa časom dostanú aj medzi ľudí. Keby prišli teraz, mnohým by to možno zobralo ilúzie. Napríklad ako keď vyhlásili, že Zem je guľatá, že nie je stredobodom vesmíru... Tieto poznatky vystrašili hlavne cirkvi. Mnohé si mysleli, že padnú. Takže ďalšie nové poodhalenia by mohli byť pre nich novou "hrozbou". Zvíťazil by strach o pozície, túžba vlastniť, ovládať, človek by stratil možnosť... Všetci svätí, ktorí nám boli daní na Zem, hovorili v podobenstvách. Vedeli, že inak by sme to nedokázali pochopiť. Aj tí dnešní, ktorí sa dostali do vyšších svetov, ich ťažko popíšu nám ostatným. Sami nedokážeme popísať pre seba mnohé slovami. Ako potom chceme chápať rôzne metafyzické systémy, štruktúry... A načo nám to je? Môžeme mať len nejaké tušenie. Ale nikdy nemôžeme povedať, že to ´tak´ naozaj je aj v skutočnosti. Kým to sami nezažijeme. To je štvrtý stupeň poznania - múdrosť. Človek už nepotrebuje čítať knihy, aby pochopil štruktúry..."

Takže energia tu je a nezanikne?

"Myslím, že to je už otázka viery."

Vy sa ale smrti nebojíte?

"Nie."

¼udmila Paňáková
Foto: Karol Hatala


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/