(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Štátne divadlo Košice uvádza v rámci PROJEKTu VILLQIST vs. VILLQIST Oscar a Ruth & Helverova noc...
@ Kultúra -> Divadlo     Mar 19 2003 - 23:59 GMT
Priblížiť slovenským divákom a divadelníkom tvorbu jednej z najpoprednejších osobností súčasnej poľskej dramatiky Ingmara Villqista je hlavným cieľom Projektu VILLQIST versus VILLQIST, ktorý pripravilo Štátne divadlo Košice. Jeho prvú časť v podobe strhujúcej a tragickej komornej hry pod názvom Helverova noc uvedú v slovenskej premiére v sobotu 29. marca na Malej scéne ŠD. Pod režijnou taktovkou Dušana Bajina sa v nej predstavia Dana Košická ako Karla a Marián Prevendarčík, ktorý zahrá titulnú postavu Helvera.

V ďalšej časti uvedeného projektu diváci uvidia na Malej scéne ŠD Košice komickú jednoaktovku Oscar a Ruth, ktorej premiéra je plánovaná na 16. mája. S hercami súboru ŠD Košice Danou Košickou a Stanislavom Pitoňákom ju naštuduje režisér Patrik Lančarič. Okrem toho, na september sa v Bratislave pripravuje aj krst knihy obsahujúcej slovenský preklad viacerých Villqistových drám, ktoré v spolupráci s Poľským inštitútom a Divadelným ústavom takisto pripravuje košické ŠD, kde v rámci krstu bude odohraný aj Projekt Villqist vs. Villqist. Na tejto udalosti by sa podľa doteraz známych informácií mali zúčastniť aj samotný autor, ako aj viacerí predstavitelia kultúrneho a politického života vrátane poľského ministra kultúry.

Tématický okruh Villqistových hier je podľa umeleckého šéfa činohry ŠD Košice Patrika Lančariča veľmi rôznorodý. Preto sa košický divadelníci rozhodli konfrontovať dve jeho zdanlivo spolu nesúvisiace komorné hry, ktorých spoločným prvkom je pasca zostrojená z ľudských a citových vzťahov a veľmi zvláštneho spôsobu spolunažívania dvoch špecifických mužsko – ženských dvojíc.

Zatiaľ čo v hre Oscar a Ruth dominuje prehrávanie scén z minulosti a parodovanie erotických fantázií stárnuceho manželského páru dvoch hercov, zviazaných tak tesnými putami, z ktorých sa nedá uniknúť ani samovraždou. V dráme Helverova noc máme pred sebou iný, avšak nemenej blízky vzťah duševne chorého chlapca Helvera a Karly, ktorá svoju starostlivosť o neho chápe ako pokánie. Karla totiž v minulosti porodila postihnuté dieťa, ale veľmi rýchlo sa ho vzdala a preto všetky svoje city upäla k mladému mužovi, pre ktorého nie je ani matkou, ani manželkou, ani sestrou. Dej sa odohráva začiatkom 30. rokov minulého storočia v meste, kde sa fašisti zmocňujú vlády. Tí uskutočňujú hon na najrôznejšie „svine“ vrátane zdravotne a duševne postihnutých ľudí. Tu sa pascou stáva kuchyňa, predtým bezpečný úkryt Karly a Helvera.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/