(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Plaketa primátora pre reštaurátorku Máriu Spoločníkovú
@ Kultúra -> Oznamy     Oct 31 2003 - 09:16 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- Primátor Zdenko Trebuľa odovzdal dnes (v piatok 31. októbra 2003) Plaketu primátora mesta Košice akademickej maliarke Márii Spoločníkovej. Známa a významná reštaurátorka ju dostala pri príležitosti päťdesiatročnej nepretržitej reštaurátorskej tvorby a za významný podiel na záchrane umeleckých pamiatok mesta Košice.

Mária Spoločníková patrila v roku 1953 medzi prvých absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Študovala odbor reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok u profesora Karla Veselého, ale vedomosti zbierala aj u profesorov dejín umenia Karlovej univerzity v Prahe či odborníkov zo Spoločnosti Ježišovej. Na základe toho sa v nej vytvoril hlboký vzťah k sakrálnemu umeniu nielen ako k umeleckohistorickým artefaktom, ale aj ako k závažným súčastiam liturgického života. V tomto smere sa do mimoriadnych rozmerov rozvila univerzalita Márie Spoločníkovej, ktorá vo svojej tvorbe dokáže zhodnotiť postup reštaurátorských prác aj z náboženských, umeleckohistorických a širších kultúrnohistorických hľadísk.

Medzi najdôležitejšie výsledky jej práce patrí reštaurovanie gotických tabuľových malieb hlavného oltára Dómu sv. Alžbety v Košiciach, vzácnej drevorezby Madona z Lomničky, drevorezieb Majstra Pavla z Levoče alebo Kalvárie, Víťazného oblúka a oltárov Baziliky sv. Egídia v Bardejove. Mnohé ďalšie diela reštaurované Máriou Spoločníkovou pochádzajú z lokalít celého Slovenska (Lipany, Banská Bystrica, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Sliače, Kežmarok), ale i z depozitárov Východoslovenskej galérie v Košiciach, Galérie mesta Bratislavy a Slovenskej národnej galérie.

Bohatá je aj teoretická práca reštaurátorky. Jej bibliografia zahrnuje desiatky štúdií v odborných periodikách a publikáciách, v ktorých zhodnocuje stav umeleckých pamiatok v rôznych regiónoch Slovenska, priebeh ich reštaurovania, ale aj širšie súvislosti ich spoločenského uplatnenia a poslania sakrálneho umenia vôbec. Svoj hlboký vzťah ku gotickému umeniu naplno vyjadrila v knihe Oltár svätej Alžbety, či v publikácii Neznáme gotické Madony, ktorá vyšla pred rokom.

Diela z reštaurátorských aktivít Márie Spoločníkovej v prinavrátenej kráse plnia svoju funkciu v našich chrámoch a neraz reprezentujú vysokú úroveň nášho sakrálneho umenia doma i v zahraničí.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/