(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Chcete študovať v Poľsku?

Štipendiá na Národnú školu verejnej správy vo Varšave pre absolventov vysokých škôl
@ Aktuálne -> Školstvo     Mar 11 2004 - 08:42 GMT

(Slovenská akademická informačná agentúra – tlačová správa) -Národná škola verejnej správy vo Varšave ponúka štipendium na 10-mesačný kurz od 1. septembra 2004 do 30. júna 2005. Kurz je určený pre uchádzačov z krajín strednej a východnej Európy (Bielorusko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina). Kurz je prípravou na manažérske posty vo verejnej správe.

Program kurzu pozostáva z nasledovných predmetov: verejné právo a správa, ekonómia, verejné financie, Európska únia a medzinárodné vzťahy, aplikované sociálne vedy, manažment, cudzie jazyky, práca s počítačom. Súčasťou programu je 3 – 4 týždňová stáž v inštitúcii poľskej verejnej správy, stretnutia s poľskými a zahraničnými politikmi e významnými expertmi, účasť na konferenciách, seminároch a workshopoch organizovaných školou, návšteva centrálnych inštitúcií verejnej správy, parlamentu, miestnych úradov a súkromných obchodných inštitúcií.

Podmienky:
• vek do 40 rokov
• národnosť jednej z uvedených krajín
• ukončené vysokoškolské vzdelanie
• dobrá znalosť poľského jazyka, znalosť anglického jazyka je výhodou
• vítaná je prax vo verejnej správe

Kandidáti by mali preukázať záujem o zamestnanie sa v štátnej a lokálnej správe a schopnosť využiť poznatky získané v kurze pri riešení problémov týkajúcich sa ekonomických a sociálnych transformácií vo svojej krajine.

Požadované podkladové materiály:
• prihláška (v poľštine) – k stiahnutiu na web stránke školy
• kópia diplomu
• životopis (v poľštine)
• dva odporúčacie listy (v poľštine alebo angličtine) musia byť odporúčajúcimi zaslané priamo na adresu školy

Štipendium zahàňa 2000 Zloty/mesiac (cca. 500 USD), ubytovanie, poistenie a spiatočný lístok.

Uzávierka: 30. apríl 2004
Web:
http://www.ksap.gov.pl/index.php?pid=201


Prihlášky musia byť doručené do 30. apríla 2004 na adresu:
Mr. Robert Majewski
National School of Public Administration
56, Wawelska Str.
00-922 Warsaw
Poland

Bližšie informácie:
Tel.: +48 22 825 29 11
Fax: +48 22 825 73 67
e-mail: rm@ksap.gov.pl


spracovala: Kristína Pažitná, SAIA, n.o. Bratislava


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/