(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KOŠICKÁ PALETA 2004 / súťažná výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov Košického kraja
@ Kultúra -> Výtvarné umenie     Jun 14 2004 - 12:33 GMT
11. – 22. jún 2004 Slovenské technické múzeum Košice

Košické osvetové stredisko je už tradične odborným garantom a organizátorom krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košiciach. Z okresných a regionálnych súťažných výstav sme vybrali a predložili odbornej porote najlepšie práce, ktoré boli prezentované prostredníctvom osvetových stredísk na území Košického samosprávneho kraja. Odborná porota mala možnosť oceniť práce podľa kritérií vypísaných Národným osvetovým centrom v Bratislave. Máme radosť, že medzi ocenenými sú aj mladí, nádejní výtvarníci. Vekové zastúpenie na výstave je od 15 do 79 rokov. V technickom zastúpení vedie olej, pastel, kvalitná plastika a kresba. V tých okresoch, kde sú ocenené práce, je hmatateľná dobrá metodická, odborná práca zo strany osvetových stredísk. Vďaka patrí všetkým vystavujúcim, ktorí sú odhodlaní súťažiť, vystavovať, zúčastniť sa. Budeme aj naďalej podporovať a zušľachťovať tento krásny, hoc náročný koníček, ktorý zmysluplne napåňa voľný čas tvorcov a pracovný čas odborným garantom v tomto žánri záujmovej umeleckej činnosti.


Odborná porota:

predseda poroty: Akad. mal. Tibor Gáll
členovia poroty: Akad. mal. Attila Duncsák
Akad. arch. Ervín Braun
Štefan Dušan Baláž
Pavol Kvoriak


tajomník súťaže: Andrej Gore


Hlavná cena
Lucia Komjátiová

Cena riaditeľky KOS
Jozef Vozár

I.miesto v kategórii A
Milena Ostrolucká

II.miesto v kategórii A
Matúš Hnát

III.miesto v kategórii A
Miroslav Kožár

I.miesto v kategórii B
Jarmila Džuppová

II.miesto v kategórii B
Lucia Repašská

III.miesto v kategórii B
neudelené

I.miesto v kategórii A1
Ladislav Staňo st.

II.miesto v kategórii A1
Renáta Hladová

III.miesto v kategórii A1
Miriam Havrillová

I.miesto v kategórii B1
Martin Magyar
Adriana Szekeressová

II.miesto v kategórii B1
Ján Čižmár

III.miesto v kategórii B1
Alena Kelčíková

I.miesto v kategórii C
Miroslava Rybárová

II.miesto v kategórii C
Tibor Gurin

III.miesto v kategórii C
neudelené

Čestné uznanie v kategórii A
Lukáš Čerňák, Marek Milko

Čestné uznanie v kategórii A1
Soňa Kotánová, Ján Lucskay,
Ladislav Demko, Peter Nehrebeczký

Čestné uznanie v kategórii B1
Jana Grûnwaldová – Kaduková, Tibor Pál,
Lucia Chocholáčková, Ján Kováč

Kategória A
– autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania

Kategória B – autori vo veku od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním
Kategória A1 – autori vo veku nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania
Kategória B1 – autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním
Kategória C – insitná tvorba bez obmedzenia veku


Zoznam vystavujúcich neprofesionálnych výtvarníkov:

Košice I
Bačinský Juraj, Čerňák Lukáš, Kassayová Silvia, Kelčíková Alena, Lorenzová Eva, Lucskay Ján, Pál Tibor, Pástor Štefan

Košice II
Krehel Karol, Lopata Michal, Mirek Zoltán, Nehrebeczká Vesna, Nehrebeczký Martin, Nehrebeczký Peter, Szekeressová Adriana

Košice III
Fiega František, Ivanová Helena, Kotánová Soňa, Vozár Jozef, Zvoľanský Ján

Košice IV
Bilý Stanislav, Demko Ladislav, Kovács Tibor, Olejár Martin, Ostrolucká Milena, Rybárová Miroslava

Košice – okolie
Chamrada ¼udovít, Havrillová Miriam, Komjátiová Lucia, Lešková Dana, Njemogová Valéria, Staňo Ladislav st., Staňo Ladislav ml., Szakácsová Eva, Terifaj Ján

Michalovce
Čižmár Ján, Demská Anna, Džuppová Jarmila, Hladová Renáta, Chocholáčová Lucia, Kováč Ján, Plutko Július, Raškovská Monika, Timková Markéta

Rožňava
Milko Mrek, Šmihula Albert

Spišská Nová Ves
Cvengroš Emilián, Farkašová Fabiola, Gurin Tibor, Kožár Miroslav, Michálik František, Neupauer Jaroslav, Repašská Lucia, Užák Dušan

Trebišov
Grûnwaldová – Kaduková Jana, Hnát Matúš, Magyar Martin, Seman Vladimír


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/