(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Bilingválne slovensko-španielske gymnázium v Košiciach-Šaci sa bude sťahovať
@ Aktuálne -> Školstvo     Jul 01 2004 - 07:20 GMT
Košice 30. júna (TASR) - Presťahovanie Gymnázia s bilingválnou slovensko-španielskou sekciou z košickej mestskej časti Šaca priamo do mesta pripravuje od septembra jeho zriaďovateľ - Krajský školský úrad. Prednostka Helena Jeníková informovala listom o zámere a jeho dôvodoch ministra školstva SR Martina Fronca a Výbor NR SR pre vzdelávanie.

Gymnázium totiž sídlilo doteraz v prenajatých priestoroch SOU hutníckeho na Železiarenskej ulici v Košiciach - Šaci so spoločným riaditeľom, čo pre zámery do budúcnosti nevyhovuje, uviedla dnes pre TASR prednostka. Zároveň spresnila, že slovensko-španielska bilingválna sekcia spolu s bilingválnym slovensko-francúzskym gymnáziom na Novomeského ulici v Košiciach sú jediné svojho druhu v Košickom a Prešovskom kraji. Záujem o bilingválne vzdelávanie v regióne pritom presahuje štyri až šesť raz súčasné kapacitné možnosti.

"Zriaďovateľ má záujem a povinnosť brať túto skutočnosť do úvahy a pripraviť možnosti na rozšírenie bilingválneho štúdia. Spracovaním projektu na vytvorenie slovensko-anglickej bilingválnej sekcie sa každoročne vytvoria možnosti pre ďalších 30 študentov. Rokovaním so španielskou stranou sa pripravujú možnosti pre otvorenie ďalšej slovensko-španielskej triedy pre 30 žiakov," informovala Jeníková. Podľa nej možno tieto ciele dosiahnuť len v samostatných priestoroch so samostatným vedením gymnázia, nie so spoločným vedením pre dve školy s odlišným profilom absolventa. "Zámery zriaďovateľa v perspektíve 5-10 rokov sú v záujme občanov a študentov východoslovenského regiónu a v súlade s cieľmi celej našej spoločnosti po vstupe do Európskej únie", zdôraznila prednostka.

Podmienky na presťahovanie školy sa vytvorili aj návrhom na vyradenie zo siete Základnej školy na ulici Park mládeže, ktorý schválilo košické Mestské zastupiteľstvo. Krajský školský úrad má na presťahovanie gymnázia dva prázdninové mesiace. Zo strany MŠ SR pôjde len o potvrdenie zmeny adresy školy.

SOU hutnícke, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, a Gymnázium s bilingválnou slovensko-španielskou sekciou v Košiciach - Šaci nikdy neboli spojenou školou, išlo o dva právne subjekty pod spoločným vedením. Odsťahovaním gymnázia do vlastným priestorov sa zároveň napraví chyba, ktorú spôsobilo nerešpektovanie kompetenčného zákona, ktorým do kompetencií samosprávy prešli základné a stredné školy okrem špeciálnych škôl a bilingválnych gymnázií, ktoré vznikli na základe medzivládnych dohôd, dodala prednostka.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/