(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Koptová: Rómovia nemajú na Slovensku podmienky na vzdelávanie
@ Aktuálne -> Školstvo     Sep 23 2004 - 18:41 GMT
Košice 23. septembra (TASR) - Na naplnenie ústavného práva Rómov vzdelávať sa v materinskom jazyku, nie sú podľa majiteľky Súkromného gymnázia na Galaktickej ulici v Košiciach Anny Koptovej vytvorené na Slovensku adekvátne podmienky.

Na jej gymnáziu, ktoré otvorili vlani, študuje v súčasnosti v troch triedach 61 rómskych žiakov, z toho 15 externé. Približne tretina žiakov pochádzajúcich z rodín v sociálnej núdzi má vážne problémy s financovaním štúdia. Ako uviedla dnes Koptová pre TASR zákon o financovaní škôl a školských zariadení definuje, ktoré národnosti majú právo vzdelávať sa v materinskom jazyku, Rómovia však medzi nimi nie sú. Podľa nej aj v súčasnosti platné sociálne zákony neumožňujú deťom z rodín v hmotnej núdzi študovať mimo svojho bydliska. Gymnázium dostáva síce v rámci normatívov štátny príspevok na žiaka ročne 25 000 korún, avšak pre tých, čo bývajú v internáte, potrebuje rodina ročne na ubytovacie a stravovacie služby a cestovné ďalších 30 000 korún. Napriek problémom škola funguje a hľadá finančné zdroje.

"Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR ¼udovít Kaník by sa mal zamyslieť nad tým, čo je to vlastne hmotná núdza a že ľudia v takejto situácii v tejto krajine nemôžu robiť nič iné, len živoriť" - povedala Koptová. Podľa nej štát prispieva trojnásobne viac na žiaka v osobitnej škole, ako na študentov, ktorí majú perspektívu uplatniť sa na trhu práce.

Súkromné gymnázium na Galaktickej ulici je špecifické aj tým, že je spolu s ďalšími školami zapojené do projektu Štátneho pedagogického ústavu, ktorého cieľom je pripraviť učebné osnovy pre základné a stredné školy na vyučovanie rómistiky - rómskeho jazyka a literatúry, dejín, kultúry a zvykov.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/