(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Najvyšší súd SR na podnet GP pozastavil exekúciu košického Štátneho divadla
@ Kultúra -> Divadlo     Nov 29 2004 - 14:27 GMT
Košice 29. novembra (TASR) - Najvyšší súd SR odložil vykonateľnosť rozsudku, ktorým Okresný súd Košice I a neskôr aj Krajský súd nariadil voči košickému Štátnemu divadlu (ŠD) exekúciu. Tá bola výsledkom jeho súdneho sporu so šamorínskou spoločnosťou Adria-Al, ktorá vysúdila zaplatenie vyše 53-miliónového dlhu divadla.

NS SR tak v jednej časti vyhovel mimoriadnemu dovolaniu generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku, ktoré podal v polovici novembra. "Pre nás to znamená, že sa môžeme nadýchnuť a normálne pracovať," uviedol pre TASR riaditeľ Peter Himič. Pripomenul, že ide len o odklad exekúcie, ktorá sa už fakticky začala v októbri. S napätím preto divadlo očakáva rozhodnutie NS SR o druhej časti mimoriadneho opravného prostriedku generálneho prokurátora, týkajúceho sa samotnej exekúcie.

Súdny spor medzi ŠD Košice a súkromnou spoločnosťou Gabriel sa začal ešte v roku 1994 kvôli zmluve o prenájme priestorov v správe ŠD na Františkánskej ulici na účely skladu secondhandového textilu. Spolu päť zmlúv podpísal vtedajší riaditeľ divadla Anton Grega a konateľ spoločnosti Aladár Ocsko, ktorý bol v rokoch 1987 - 1992 zamestnancom ŠD. Zmluvy uzatvorili na 60 rokov pri cene 700 korún za meter štvorcový. Prijatie nového Zákona o správe majetku štátu vytvorilo prechodné obdobie, v ktorom bolo potrebné všetky zmluvy o prenájme štátneho majetku obnoviť, inak zo zákona zanikli. Nová zmluva na prenájom priestorov podpísaná nebola, čo s časovým odstupom spoločnosť Gabriel vyhlásila za obštrukciu ŠD a zažalovala ho s tým, že takýto postup divadla zabránil spoločnosti podnikať.

Neskôr svoju pohľadávku voči divadlu postúpila spoločnosť Gabriel šamorínskej spoločnosti Adria - Al. Tá dôsledne pokračovala vo vymáhaní domnelého ušlého zisku, až napokon dosiahla rozhodnutia Okresného a následne Krajského súdu v Košiciach, na základe ktorých je ŠD povinné uhradiť žalobcovi ušlý zisk a náhradu škôd vo výške 53 miliónov korún. Divadlo v odvolaniach neuspelo a rozsudok sa stal vykonateľným, čo znamená začiatok rozsiahlej exekúcie. Štátne divadlo sa preto obrátilo na Generálnu prokuratúru so žiadosťou o podanie mimoriadneho dovolania. Zároveň sa spoločnosť ADRIA – AL odvolala na Najvyšší súd SR, pretože považuje výšku náhrady 53 miliónov za nedostatočnú.

Ministerstvo kultúry SR vyjadrilo počudovanie nad tým, že pôvodná zmluva na prenájom priestorov na skladovanie secondhandového textilu mohla vyústiť do verdiktu o ušlom zisku vo výške 53 miliónov Sk, ktorý je povinná zaplatiť štátna organizácia. V divadle sa v októbri uskutočnil aj poslanecký prieskum. Nezávislý poslanec Gustáv Krajči povedal, že po preštudovaní materiálov sa nemôže vyhnúť konštatovaniu, že ide o veľmi podozrivý prípad podpísania (nájomnej) zmluvy na 60 rokov a konanie súdov je viac ako pochybné.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/