(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Výberové konanie na riaditeľa bude v dvoch základných školách
@ Aktuálne -> Školstvo     Jan 19 2005 - 09:19 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) –Primátor mesta Košice Zdenko Trebuľa vyhlásil výberové konania na funkciu riaditeľov dvoch základných škôl – na ulici Laca Novomeského 2 a na Rehoľnej ulici v mestskej časti Krásna.

V prvom prípade si výberové konania vyžiadalo odvolanie doterajšieho riaditeľa, v druhom prípade neboli v predchádzajúcom konaní splnené požadované kvalifikačné predpoklady. Záujemcovia musia do 7. februára 2005 doručiť na Magistrát mesta Košice prihlášku do výberového konania spolu s overenou kópiou dokladov o vzdelaní a absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy, profesijný životopis, doklad o bezúhonnosti - odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace a písomne spracovanú koncepciu príslušnej školy v rozsahu 1 – 2 strany / A4.

Od uchádzačov sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespåňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne alebo neúplné sa do konania nezaradia.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/