(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košická ZŠ participuje na projekte zlepšovania vzťahov na európskych školách
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 15 2005 - 14:58 GMT
Košice 15. apríla (TASR) - Základná škola na Kežmarskej ulici 28 v Košiciach je od roku 2003 zapojená do medzinárodného projektu zameraného na zlepšovanie sociálno-emocionálnych vzťahov v európskych školách.

Svojich partnerov zo škôl z Grécka, Talianska, Estónska a Holandska práve v týchto dňoch privítala v Košiciach. Od 14. do 17. apríla sa v rámci bohatého programu venujú zhodnoteniu doterajšej spolupráce, zúčastnia sa na tvorivých dielňach a zoznámia so školskými inštitúciami a zariadeniami v meste.

Projekt školského partnerstva podporila Európska únia v rámci programu Comenius, ktorý je súčasťou širšieho projektu Socrates. Ich cieľom je podporovať spoluprácu škôl z rôznych členských štátov únie. Pre deti i učiteľov je to príležitosť získať nové kontakty a skúsenosti, ale aj zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

"Cieľom nášho spoločného projektu je spoznať školské systémy a edukačné programy partnerských krajín a participovať na vytváraní nových prístupov zameraných na zlepšovanie sociálnej interakcie medzi učiteľmi a žiakmi," priblížila zmysel projektu riaditeľka školy Milena Kačmarčíková.

Medzi konkrétne aktivity, ktoré škole priniesol projekt, patrí okrem iného zlepšovanie vzťahov medzi žiakmi v triedach, posilňovanie hodnotového systému detí formou hry a kreatívnych aktivít, formovanie ich emocionálnej zrelosti, aktívne sociálne učenie prijatím hendikepovaných spolužiakov či zapájanie do preventívneho PEER programu v rámci boja proti rôznym typom závislostí.

Reprezentanti košickej základnej školy už navštívili svojich gréckych a talianskych partnerov. Po návšteve v Košiciach sa v máji všetci stretnú v Holandsku.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/