(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Priatelia Zeme – CEPA zverejnili analýzu dôchodkovej reformy
@ Aktuálne -> Rôzne     May 04 2005 - 02:22 GMT
(Priatelia Zeme – tlačová správa) – Priatelia Zeme–CEPA a Združenie sociálnej sebaobrany pripravili publikáciu o dôchodkovej reforme. Analýzu s názvom Slovenská dôchodková reforma v kontexte ekonomickej globalizácie vypracoval Ivan Lesay.

Publikácia označuje zmenu dôchodkového systému za jednu z najvážnejších od roku 1989. Autor v úvode upozorňuje, že ide o kľúčový sociálny program štátu. „Zmeny, ktoré vláda zaviedla, nie sú úpravou, ale zrušením polovice dôchodkového systému,“ hovorí Lesay. Analýza pomenúva riziká „reformy“ a jej sociálne dôsledky. Ide o riziká spojené s výkyvom kapitálových trhov, zlého manažmentu, neúplnej záruky štátu a v neposlednom rade aj riziko rozšírenia dôchodcovskej chudoby.

Publikácia opisuje základné rysy dôchodkového systému pred reformou a po nej, legislatívne a inštitucionálne základy oboch systémov, ich jednotlivé zložky a spôsob vyplácania dôchodkov. Jadro tvorí analýza oficiálne uvádzaných aj skutočných dôvodov pre uskutočnenie reformy.

Osobitnú pozornosť autor venuje ideologicko-politickým príčinám, vplyvu medzinárodných finančných inštitúcií a snahe inštitucionálnych investorov o rozšírenie finančných trhov. Autor tiež definuje kritériá verejného záujmu v oblasti dôchodkového systému a navrhuje opatrenia, ktoré môžu pomôcť predísť ohrozeniam dôchodkového systému na Slovensku.

Súčasťou publikácie je aj porovnanie výšky odvodov pred a po reforme, tabuľky ilustrujúce, ako štát od roku 1998 do roku 2001 postupne znižoval platby za tzv. svojich poistencov (študentov, nezamestnaných, ženy na materskej dovolenke, atď.), ale aj údaje o doterajších efektoch dôchodkovej reformy v Čile. Celý text je k dispozícii na stránke Priateľov Zeme – CEPA http://www.priateliazeme.sk/cepa/pdf/dochodkova_reforma.pdf.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/