(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
V Košiciach sa pracovne stretli sudcovia českého a slovenského ústavného súdu
@ Aktuálne -> Rôzne     Sep 20 2005 - 15:42 GMT
Košice 20. septembra (TASR) - Postavenie Ústavného súdu v Českej a Slovenskej republike po vstupe oboch krajín do Európskej únie, vzťah k Európskemu súdnemu dvoru a Zmluva o Ústave pre Európu tvorili hlavnú náplň pracovného stretnutia ústavných sudcov oboch krajín.

Tradičné každoročné stretnutia označil predseda ÚS ČR Pavel Rychetský za veľmi užitočné, pretože napriek rozdeleniu Československa je vývoj v oboch krajinách veľmi príbuzný. Za obojstranne inšpiratívne ich považuje aj predseda ÚS SR Ján Mazák. "Oba ústavné súdy sú toho názoru, že chrániť ústavný poriadok, ústavný systém v členskom štáte EÚ patrí ešte stále do kompetencie ústavných súdov, bez toho, aby sme sa domnievali, že tu neexistujú kompetencie európskych inštitúcií, predovšetkým Súdneho dvora Európskych spoločenstiev," uviedol po dnešnom rokovaní v historickej košickej radnici.

Sudcovia sa venovali aj otázkam osobnej slobody a diskutovali o otázkach ústavnosti postupov orgánov činných v trestnom konaní, najmä vo väzobných konaniach. Tretina agendy českého ÚS je totiž trestnoprávna a množstvo trestných vecí zamestnáva aj slovenský ÚS. "Opäť sme sa zhodli na tom, že aj v týchto veciach je povinnosťou ÚS byť zdržanlivý. Je tu totiž konflikt dvoch záujmov - práva obvineného na osobnú slobodu a verejného záujmu na tom, aby boli trestné činy nielen včas odhalené, ale aj vyšetrené a potrestané. A povinnosťou ústavného súdu je stále mať na vedomí obe tieto požiadavky," uviedol Rychetský.

Spoločným problémom oboch súdov, okrem nekompletného pléna, je aj množstvo podaní a neskončených vecí. Českému ÚS v súčasnosti chýba jeden z celkového počtu 15 sudcov, slovenskému dvaja z trinástich. Na ÚS v Českej republike je v súčasnosti vyše 1500 neskončených vecí, pričom každý sudca má na stole 100 a viac živých, nevybavených ústavných sťažností. Na Slovensku pripadá na jedného ústavného sudcu 30 až 50 vecí. "Český ústavný súd je viac zavalený prácou, pretože ľudia si zvykli považovať, podľa môjho názoru systémovo nesprávne, ústavný súd za ďalšiu odvolaciu inštanciu a končí u nás i každá triviálna vec. Naše ústavné súdy sú skutočne zaplavené vecami, ktoré ústavnému súdu nepatria. My sa máme venovať ochrane ústavy a ochrane ľudských práv a slobôd v tých zásadných veciach," dodal predseda ÚS ČR.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/