(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
MUDr. Mária Tomášová lieči biorezonanciou - terapiou 3. tisícročia.
@ Aktuálne -> Medicína     Apr 09 2002 - 20:43 GMT
Za všetko - aj chorobu môže chaos. Kto robí poriadok !?

Biorezonancia je špeciálna terapia, ktorá slúži na celkovú harmonizáciu organizmu pomocou špičkového zariadenia. Deje sa tak pomocou prístroja druhej generácie pracujúcom na základe princípov biokybernetiky. Biorezonanciu využíva ako liečebnú metódu veľmi veľa pacientov a v zahraničí ju uznávajú aj konzervatívni lekári. v Nemecku stojí jedna takáto kúra 2000 mariek.

Inak povedané

Pri poruche bioenergetickeho zdroja zaktivizuje prístroj vlastné sebaregulačné procesy pacienta a povzbudí regeneračné sily organizmu. Táto liečebná metóda má veľmi široký záber, pomáha pri alergiách, astme, rôznych typoch bolestí /i migrénach/, pri zníženej imunite - sklonom k rôznym infekciám a zápalom. Veľmi efektívne výsledky sú pri celkových stavoch únavy, depresiách a psychosomatických poruchách.

Skôr než si niečo bližšie povieme o tejto metóde, nad ktorou niektorí klasickí zdravotníci krútia hlavou a to aj napriek tomu, že informácia je základom nášho života, dovoľte citát Maxa Plancka, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku:

„Na základe vlastnej skúsenosti s atómom môžem prehlásiť: Neexistuje žiadna hmota sama o sebe, ale každá hmota vzniká a existuje pôsobením sily, ktorá rozkmitá atómové častice a udržuje ich v rámci atómu ako v mikroskopickom slnečnom systéme. ¼udstvu sa nikdy nepodarilo objaviť vytúžené perpetum mobile, to je princíp pohybujúci sa sám od seba, ktorý v celom vesmíre pôsobí od jeho začiatku. Musím preto za touto silou predpokladať vedomého, inteligentného ducha. Tento duch je prazákladom hmoty. Viditeľná, ale pomíňajúca hmota nie je reálna a skutočná, pretože ako sme videli, nemôže existovať bez ducha, a preto je reálny a skutočný, neviditeľný a nesmrteľný duch. Pretože však neexistuje duch sám o sebe, každý duch je priradený k určitej bytosti, musíme predpokladať spojenie duch - bytosť. Toto spojenie muselo byť stvorené. Vôbec sa preto neostýcham nazvať tohoto tajuplného stvoriteľa tak, ako ho nazývali staré kultúrne národy v priebehu minulých tisícročí Boh.“

Špičkový vedec spojil prastaré myslenie s vedeckými poznatkami do duchovnej syntézy. Nám mnohým potrvá dlho, kým sa zbavíme príliš materiálneho pohľadu na svet. Navyše, všetko, čo je dnes predmetom výskumu stojí veľmi často v ostrom kontraste s výsledkami vedeckého bádania v minulosti. A okrem toho hovoriť v súvislosti s homeopatiou, či biorezonanciou o alternatívnej medicíne, či liečení, je nezmyslom. Jestvuje len jedna medicína, len jedno liečenie, a to, vedúce k uzdraveniu pacienta.

O čom je biorezonancia?

Keďže musíme načrieť do kuchyne fyzikov, nasledujúce riadky sú iba menej, ako letmým pohľadom do jej útrob. No azda pomôžu tým, ktorí uprednostňujú matériu pred duchom. Ïalší nositeľ Nobelovej ceny Carlo Rubia dokázal, že pomer medzi časticami energie a časticami hmoty je 1 000 000 000 : 1. Tým sa dôležitosť hmoty stáva temer bezvýznamnou. V prírode však platí, že svet je bipolárny a jeho dve polarity sa nedajú od seba oddeliť. Spojením fotónu (jednotka energetického kvantu svetla) a fonónu (jednotka energetického kvanta zvuku), vzniká solitonové vlnenie. Práve toto vlnenie je dôležité pre kvantovú fyziku a tým aj pre kvantovú medicínu. Pretože mnohé kozmické a biologické deje sa nedajú vysvetliť len pomocou troch známych dimenzií určujúcich náš priestor a štvrtej patriacej času, treba zobrať do úvahy aj piatu a šiestu dimenziu, teda entelechiálny a äonsky koordinát. V nich sa solitonové vlnenie prejavuje veľmi intenzívne.

Správa o chorobe

Hmota vzniká nahustením energií a je veľmi labilná. Stabilitu získava interakčnými, informačnými a teda energetickými silami, ktoré sa starajú o jej vysoký stupeň usporiadanie. Choroba teda vznikne ak sa tieto sily zmenia. Ak sa objavia jej príznaky telo to signalizuje. Pravda, môže sa stať, že symptóm sa potlačí napríklad liekom proti bolesti, ale podstata ochorenia ostane. Ak sa v tele vytvorí blokáda, ktorú telo nedokáže odstrániť samo, je potrebné priviesť do tela posilňujúcu energiu, aby uzdravovací proces začal a bol dovedený do úspešného konca. Je známe, že slabé elektromagnetické pole hrá rozhodujúcu úlohu vo funkčnej činnosti organizmu a prenosu informácií. Tento prenos je neustály vystupujúcich a vstupujúcich hlásení a to je práve solitonové vlnenie. V ňom je každá čiastočka informovaná o inej. Tento medzibunkový a medziorgánový komunikačný systém pracuje veľmi rýchlo a dokonale samostatne. Mozog zasahuje vtedy, keď je jeho autonómia porušená. Vedecky bolo zistené, že kmitá všetko. Každá bunka má vlastné, špecifické kmitanie, tak ako bielkovinové štruktúry, orgány, kosti... Toto kmitanie nie je náhodné, chaotické, ale naopak, vysokoorganizované. Počas celého života na nás ale pôsobia vírusy, baktérie, alergény, ktoré spôsobujú infekciu, zápal, nádor. To všetko je chaos. Organizmus sa snaží o rovnováhu medzi chaosom a poriadkom. Ochorieme, ak nedostaneme dostatok informácii na uzdravenie.

Na chorobu sa môžeme pozrieť buď klasicky, podľa viditeľných príznakov, alebo podľa patologických frekvencií. Liečiť potom môžeme klasickými liekmi, alebo elimináciou patologických frekvencií a vysielaním harmonizujúcimi, terapeutickými frekvenciami. A to je vlastne biorezonancia.

Pacienti po prvých sedeniach

Biorezonančný prístroj, podľa našich informácií na Slovensku druhý biokybernetický prístroj zabezpečujúci diagnostiku a terapiu nie je síce veľký, ale veľmi inteligentní a azda preto aj drahý. Dokáže diagnostikovať i liečiť. Chorý si pohodlne sadne, položí ruky najsamprv na prvé dve platničky, po diagnóze ( prístroj ju urobí za niekoľko sekúnd) sa pravá ruka presunie na ďalšiu platničku a liečba energiou sa môže začať.

Pocity počas či už 10, alebo 20 minút trvania cyklov sú rôzne. Pani so zápalom trojklanného nervu pociťovala mravčenie v jednej z rúk, pacientka s chronickou bronchitídou teplo na hrudi, Spomínaná pacientka „vydržala“ už po prvom sedení bez kašľa do večera. Osobne som si uvedomila páľavu na alergickej vyrážke na ruke. Reakciou pani neschopnou vyrovnať sa so stratou manžela bol oslobodzujúci plač.

Biorezonacia sa veľmi osvedčila pri únavách po dlhotrvajúcich stresoch, depresiách, ale napríklad aj pri liečbe detí, ktoré sa pomočujú. Výborné výsledky s biorezonanciou sú pri problémoch s pankreasom, pečeňou a ako pomocná terapia sa osvedčila aj pri niektorých onko-problémoch.

Zaujímavé bolo stretnutie s istým managerom, ktorý si uvedomil, že stres začína stále častejšie liečiť alkoholom. Sám sa za alkoholika označil. Na prvé sedenie prišiel s abstinenčnými príznakmi, odchádzal temer bez nich a po tretej biorezonancii začal cítiť voči alkoholu averziu.

MUDr. Mária Tomášová hovorí: „Prístroj lieči na bunkovej úrovni. Je známe, že každá patologická bunka vysiela určitý signál, prístroj ho spracuje a repolarizuje. Povedané veľmi jednoducho, patologické bunky normalizuj.

Za minútu zregeneruje napríklad stotisíc kožných buniek. Za hodinu 200 miliónov erytrocytov. Za jeden deň upraví pankreas. Za jeden týždeň leukocyty. Biorezonacia sa veľmi osvedčila najmä pri rôznych typoch alergií. Výborné výsledky sú pri kožných ochoreniach a v gynekológii, či už pri poruchách menštruačného cyklu, hormonálnych problémoch, lieči niektoré druhy neplodnosti, ale aj impotenciu. Ïalej pri rôznych negeneratívnych zmenách a reume. Je účinná aj v ortopédii, regeneruje napríklad medzistavce a platničky.

Osvedčila sa pri poruchách imunity. A to sme ešte nespomenuli depresie, nespavosť, migrény, rôzne typy bolestí. Pri akútnych ochoreniach treba aplikovať biorezonanciu každý deň u chronických obdeň a potom raz za týždeň. Samozrejme po terapii si robím klasické kontrolné skúšky.

Nedalo sa nám neopýtať na rôzne typy závislostí. Veď pán označiaci sa za alkoholika cíti voči droge averziu.

„Mal by pomáhať aj pri závislostiach, či už na lieky, alkohol, alebo drogy. Pravda spolupráca s psychiatrom pri liečbe závislostí je potrebná. „ povedala nám MUDr. Tomášová.

Nové liečebné metódy a postupy nás tak trocha zaskočia, ale voľakedy nebolo EKG, ani tomograf, ani magnetická rezonancia. A že počítače začínajú „liečiť“ ? Nuž základ moderného sveta naozaj predstavuje informácia, hoci i v knihe kníh -Biblii sa hovorí že na počiatku bolo SLOVO a to je tiež informácia, či nie ?

Katarína Bednáøová
Foto: Karol Hatala


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/