(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
V Košickom kraji zriadili prvé monitorovacie centrum výskytu vtáčej chrípky
@ Aktuálne -> Medicína     Oct 25 2005 - 09:28 GMT
(TASR) - Krajské Monitorovacie centrum určené na monitoring výskytu vtáčej chrípky od dnešného dňa funguje v Košickom kraji. Jeho úlohou je koordinácia prípadných núdzových opatrení aj v nadväznosti na možnosť vzniku chrípkovej pandémie.

Centrum vzniklo ako prvé na Slovensku, nakoľko územie Košického kraja je tranzitnou zónou a zimoviskom viacerých druhov voľne žijúcich sťahovavých vtákov. Je tiež nárazníkovým pásmom schengenskej hranice, pričom Rumunsko je vzdušnou čiarou vzdialené iba zhruba 150 kilometrov a boli tam už zaznamenané dva prípady vtáčej chrípky. Neistá je aj nákazová situácia na susednej Ukrajine a v Rusku je už niekoľko ohnísk nákazy. Vytvorenie centra bolo nutné, vyžiadal si ho čas a nákazová situácia," zhrnul predseda centra riaditeľ Krajskej veterinárnej a potravinovej správy Peter Juriš.

Hoci je situácia zatiaľ pokojná, komisia zriadená predsedom Krajského úradu Jánom Dolným potvrdila prijatie núdzových opatrení v súlade s vyhlásením ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona.

Na celom území kraja platí zákaz usporadúvať výstavy hydiny a ostatných vtákov. Chovateľom priemyselnej hydiny s otvoreným systémom chovu odporučili prijať účinné opatrenia na zabránenie alebo úplné vylúčenie kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom. V kraji sa bude vykonávať monitoring chovu hydiny i voľne žijúcich vtákov v exponovaných lokalitách ako je okolie vodných tokov, jazier či rybníkov.

V Košickom kraji v súčasnosti chovajú dva milióny 100 tisíc kusov hrabavej hydiny. Vodnú hydinu tu v súčasnosti nechovajú.

Do konca týždňa vzniknú aj obvodné monitorovacie centrá vo všetkých 11 okresoch kraja. Členovia krajského centra sa budú stretávať každý mesiac, minimálne do mája 2006. V prípade výskytu mimoriadneho nákazového problému zasadnú okamžite.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/