Pridal/a Marek Bednář dňa Pi, 15. 04. 2022 - 19:15
Busta Jána Straku - Národná trieda

Na podstavci pod bustou sa nachádza nápis: Ján Straka národovec matičiar 1858 - 1934

Autor: akad. sochár Richard Wagner (Trebišov)

Materiál: bronzová busta na kamennom podstavci s bronzovými písmenami

Vznik: 15. 10. 1993

Ján Straka - národný a kultúrny pracovník - sa narodil 10. 5. 1858 v Jarovniciach, okr. Prešov, zomrel l 9. 1. 1934 v Košiciach. Bol agilným národnobuditeľským pracovník na východnom Slovensku. Aktívny účastník západu Slovákov proti maďarizátorskej politike uhorskej vlásdy ako šíriteľ svlovenských kníh a časopisov v Šariši a Above, podporovateľ slovenských kandidátov vo voľbách do uhorského snemu, zakladateľ filiálky Tatra banky v Prešove, obranca slovenského jazyka vo verejnom a cirkevnom živote. Ako literát - samouk písal články historického, vlastivedného, náboženského charakteru v rôznych periodikách o. i. v Almanachu literárneho odboru Matice slovenskej v Košiciach. Bol organizátorom a funkcionárom Spolku sv. Vojtecha. Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach vlastní časť pozostalosti po Jánovi Strakovi, ktorá im bola odovzdaná príbuznými z Prahy.