Pridal/a Marek Bednář dňa Pi, 15. 04. 2022 - 19:03
Busta P. Michala Lacku, S. J. v Krásnej nad Hornádom

text: "M. Lacko S.J."

autor: akad. sochár Ján Mathé

materiál: bronzová busta, kamenný podstavec

odhalenie: 21. 3. 1992

Cirkevný historik Michal lacko sa narodil 19. 1. 1920 v Košiciach - Krásnej nad Hornádom, zomrel 21. 3. 1982 v Ríme. V rokoch 1926 - 1930 navštevoval ľudovú školu v Krásnej nad Hornádom, v rokoch 1930 - 1938 študoval na gymnáziu v Košiciach, v roku 1938 sa stal príslušníkom jezuitskej rehole, v rokoch 1938 - 1943 študoval teológiu na univerzite v Záhrebe, v rokcoh 1945 - 1948 v Prehe, od roku 1950 žil v Ríme. V roku 1953 získal titul ThDr., v roku 1955 PhDr.

V rokoch 1943 - 1945 bol profesorom náboženstva na gymnáziu v Ružomberku, od roku 1956 profesorom pápežského Ústavu orientálnych štúdií (Pntifico Instituto Orientale), neskôr i na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Je pochovaný na cintoríne Campo Verano v Ríme.

Bol znalcom cirkevných dejín východoeurópskych a balkánskych krajín. Zúčastnil sa na takladaní spolkov a inštitúcií spravovaných emigráciou (Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme), pomáhal pri vydávaní časopisov, usporiadaní verejných akcií (cyrilometodské oslavy).

Spracoval 2-zv. Bibliograiu slovacík, vydaných mimo územia Slovenska. Je autorom vysokoškolských učebníc, monografických prác, štúdií a článkov. heslami prispel do cirkevných encyklopédií a slovníkov.