Pridal/a Marek Bednář dňa Po, 31. 10. 2022 - 19:14
Ján Mathé

Ján Mathé    14.6.1922 Košice – 5.6.2012 Košice

Košický rodák a akademický sochár Ján Mathé patril k významným predstaviteľom európskej moderny.

Narodil sa 14. júna 1922 v Košiciach. Matka bola domáca, otec pracoval v Štátnej nemocnici v Košiciach. V roku 1928 začal chodiť do ľudovej školy a v roku 1943 zmaturoval na maďarskom cirkevnom premonštrátskom gymnáziu v Košiciach, kde prvý krát začal modelovať a kresliť. Krátko na to sa zúčastnil ako poddôstojník maďarskej armády bojov na východnom fronte v Rusku, kde bol ťažko ranený.

Po návrate z frontu odišiel do Prahy. V rokoch 1945-1950 študoval na Akadémií výtvarných umení v Prahe u profesora Otakara Španiela v medailérsko-sochárskom odbore. Po úspešnom ukončení pražského štúdia sa vracia do Košíc, kde tvoril až do konca svojho života; ateliér menil iba v rámci mesta.

50. roky 20. storočia sa považujú za prvé samostatné obdobie umeleckej tvorby Jána Mathého v ktorom prevažovala najmä portrétová tvorba. Patril k mála akademicky školených sochárov v Košiciach. Preto neprekvapuje, že v roku 1963 sa stal predsedom krajskej organizácie zväzu výtvarníkov; bol tiež členom komisie pre schvaľovanie československých mincí pri štátnej banke v Prahe a sochárskej komisie pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave. V tomto období veľa cestoval do Prahy, Berlína, Sofie, Benátok a iných miest.

Druhé obdobie Mathého tvorby v 60. rokoch 20. storočia odráža v jeho práci nádej a lásku, ale aj úzkosti, samoty, depresie a prináša okrem komornej plastiky aj monumentálny sochársky prejav.

V roku 1967 mal spolu s manželkou automobilovú nehodu. Ján ostal v kóme niekoľko týždňov a takmer všetko sa musel učiť postupne od začiatku. Nasledujúce vývinové obdobie Mathého tvorby sa začína pomalým prekonávaním následkov ťažkej autonehody a končí sa na prelome rokov 1984-1985, jeho prvou súhrnnou výstavou v Bratislave. Väčšina prác vznikla v ateliéri na Pasteurovej ulici, kde sa presťahoval ešte v roku 1958. Napriek mnohým ťažkostiam a za veľkej podpory svojej manželky pokračoval v tvorivej činnosti, ku ktorej pridal aj svoje majstrovské a vrcholné dielo – Plod života (1969).

V poslednom, treťom období sa vracal k hlavným témam a súčasne rozvíjal introvertné a meditatívne motívy. Pracoval predovšetkým kameňom, mramorom a travertínom. Svoje staršie diela dával odlievať do bronzu. V roku 1997 bol o ňom natočený dokumentárny film Vzkriesenie tvorbou a v roku 2007 získal Cenu mesta Košice.

Umelecké diela Jána Mathého vlastnia mnohé galérie, múzeá a kultúrne inštitúcie. Jeho sochárske výtvory možno dodnes obdivovať na území celých Košíc. V roku 2013 bolo bývalé Námestie nádeje v Košiciach premenované na Námestie Jána Mathého.

Ján Mathé zomrel 5. júna 2012 v Košiciach a bol pochovaný na Verejnom cintoríne.

Značky