Pridal/a Michal dňa Po, 10. 10. 2022 - 20:10
Niekoľko základných údajov o Košickom zlatom poklade

935 - 24.augusta, objavený v Košiciach na Hlavnej ul. č.68
obsah : 2920 dukátov a dvojdukátov, 3 medaily, reťaz, medená, rytým dekorom zdobená schránka,
hmotnosť: ll.503 g zlata, rýdzosť: 23 karátov 9 grénov (uhorské razby), 23 karátov 8 grénov ostatné
- Generálna finančná pokladnica v Bratislave (súpis dr. Kraskovská)
- ústredná štátna pokladňa v Prahe
l940 - Numizmatické oddelenie Národného múzea v Prahe
l94l - l942 - odborné spracovanie (prof. Nohejlová -Prátová)
l943 - poklad zabalený a ukrytý
l945 - poklad opäť na Numizmatickom oddelení, ale nevybalený pre poškodenie miestností oddelenia výbuchom bomby
l947 - poklad vybalený na zrekonštruovanom Numizmatickom odd.
l948 - Katalóg : Košický poklad. Nález zlatých mincí l5.-l7. století v Košicích, l935.
l953 - Praha, výstava : Nálezy mincí historickým pramenem.
l956 - Košice, výstava pri príležitosti Medzinárodného týždňa múzeí (l477 mincí, medaily, reťaz, schránka)
l967 - Košice, výstava pri príležitosti 45O.výročia majstra Pavla z Levoče, spolu s výstavou prác levočského zlatníka Jána Szilassyho
- Bratislava, výstava v Mestskom múzeu
- po skončení bratislavskej výstavy uložený v trezore štátnej banky v Košiciach
l967-l969 - trezor štátnej banky
l969 - ukončená adaptácia suterénu muzeálnej budovy - trezor
l970 - sprístupnená expozícia Košický zlatý poklad
l974 - Hospodárska zmluva medzi MF SSR a VsM o odovzdaní, resp. prevzatí KZP do depozitu (Dep.5/74)
l980 - Dohoda medzi MF SSR, Krajskou finančnou správou, Vsl. KNV a VsM o povinnostiach, oprávneniach a spolupráci pri výkone správy KZP
l98l - l99l - každoročná inventarizácia KZP za účasti vyššie uvedených účastníkov Dohody
l994 - reinštalácia
l995 - posledná inventarizácia KZP
l998 - na základe Zmluvy o prevode správy majetku štátu medzi MF SR a MK SR, MK SR a SNM, bol KZP odovzdaný do zbierok SNM Historického múzea.
Košický zlatý poklad bol propagovaný radom televíznych i rozhlasových relácií, prostredníctvom odbornej literatúry a dennej tlače.

- pri príležitosti výstavy v roku l967 sa vydala replika jazdeckej medaily Ferdinanda I.(l54l) a jej zmenšenina ako brošňa - kremnická mincovňa vyhotovila raznice, ktorými sa razia suvenírové dukáty Rudolfa II. l579 s mincovou značkou košickej mincovne, od l99l opatrené sprievodným textom ku KZP a košickej mincovni v piatich jazykovch mutáciách, od roku 1997 sa razia aj suvenírové dukáty nizozemskej provincie Geldry a nemeckého kniežatstva Brandenburg - Ansbach

l992 a l997 bol vydaný krátky sprievodca po expozícii - každoročná súťaž interpretov populárnej piesne v Košiciach nesie meno "Košický zlatý poklad" - Vinárske závody, závod Košice, jeden druh stolového vína nazvali "Košický poklad" - pri príležitosti 65.výročia objavenia KZP vydalo VsM tematickú pohľadnicu prostredníctvom agentúry JeS

KZ

(Súpis bol uverejnený v magazíne Listy košické)