Pridal/a Marek Bednář dňa Pi, 15. 04. 2022 - 19:02
Pamätník Karola Kuzmányho - Kuzmányho sídlisko

Na pamätníku sa nachádza text:

"Karol Kuzmány"

Autori: akad. sochár A. Račko, akad. arch. P. Merjavý

Materiál: bronzová busta, kameň

Odhalenie: 1984

Ladislav Novomeský sa narodil 16. 11. 1806 v Brezne a zomrel 14. 8. 1866 v Turčianskych Tepliciach. Autor idylického eposu Běla a románu vo forme listov Ladislav, v ktorom si všímal problematiku vtedajšieho života, uvažoval o národe a jeho kultúre, o kontaktoch so svetovou kultúrou. Redigoval časopis Hronka (1836 - 1838). V 40-tych až 60-tych rokoch sa venoval predovšetkým cirkevnej spisbe. Doliterárneho života v tomto období zasahoval iba sporadicky. Ozval sa za revolúcie 1848 - 1849 známou hymnickou piesňou Kto za pravdu horí, Do zbroja, Slovania. V 60-tych rokoch vytvoril niekoľko originálnych lyricko-meditatívnych básní.