Pridal/a Marek Bednář dňa Pi, 15. 04. 2022 - 19:06
Pamätník Ladislava Novomeského - sídlisko Kuzmányho

text: "Národný umelec Ladislav Novomeský"

autori: akad. sochár. J. Bartusz, akad. architekt P. Merjavý

materiál: bronzová busta, betónový podstavec

odhalenie: 1984

Ladislav Novomeský - slovenský básnik, publicista a politik

Narodil sa 2. 12. 1904 v Budapešti a zomrel 4. 9. 1976 v Bratislave. Najvýznamnejšia postava slovenskej ľavicovej kultúry, činný v najrôznejších jej orgánoch, básnik, vždy oddaný ideám komunizmu.

Na začiatku 20-tych rokov pôsobil ako učiteľ v Bratislave. V roku 1929 sa presťahoval do Prahy a písal do ľavicových novín českých i slovenských. Po roku 1938 sa vrátil do Bratislavy, kde v roku 1943 založil spolu so K. Šmidkem, G. Husákom 5. ilegálny vbor KSS a neskôr sa stal jedným z rganizátorov SNP. V októbri 1944 odletel na jednania do Londýna, neskôr do Moskvy. Začiatkom 1945 sa vrátil na oslobodené územie Slovenska. V rokoch 1945 - 1950 bol podpredsedom Slovenskej národnej rady a povereníkom pre školstvo a osvetu.

V roku 1950 bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu, o rok neskôr uväznený a v roku 1954 spolu s Gustávom Husákom odsúdený na 10 rokov. V rokoch 1956 - 1962 pracoval v Pamätníku národného písomníctva v Prahe. V roku 1963 bol rehabilitovaný, vrátil sa do Bratislavy, kde pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV.

V literatúre vychádzal z tradície symbolizmu, podnety nachádzal aj v proletárskej poézii i v poetizme. Povojnová časť jeho poézie má reflexívny, sčasti autobiografický charakter