Pridal/a Marek Bednář dňa Pi, 15. 04. 2022 - 18:50
Plastika Košický erb

Umiestnenie:
Plastika Košický erb je umiestnená v Južnom parku, v stredovej línii parku za Kaplnkou sv. Michala, neďaleko Dolnej brány. Je orientovaná južným smerom.

Popis:
Bronzová trojrozmerná plastika je podobou heraldického erbu mesta Košice. Znázorňuje anjela so štítom, prilbou, klenotom a prikrývadlami. Túto podobu v erbovej listine z 8. decembra 1502 udelil Košiciam kráľ Vladislav II. Bronzová plastika je vysoká 310 cm a je umiestnená na mramorovom podstavci z libereckej žuly vysokom 160 cm. Hmotnosť podstavca je 5 ton, hmotnosť samotnej plastiky 1,5 tony. Na podstavci budú zároveň umiestnené aj reliéfy troch vývojových fáz erbu z rokov 1369, 1423 a 1453.

Autor - akademický sochár Arpád Račko:

Akademický sochár Arpád Račko sa narodil 17. júla 1930 v maďarskom Szolnoku. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v ateliéri profesora Jana Laudu. Jeho tvorbu výrazne ovplyvnilo sochárske dielo Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursu. Začínal ako kresliar, neskôr sa preorientoval na sochy. Počas štúdií v Prahe ho nadchli tamojšie barokové plastiky Vzorom je mu predovšetkým realizmus, tvorba Leonarda da Vinciho, Michelangela, Rodena, Bourdella. Z materiálov je mu najbližší kov, ale aj kameň a drevo.

Majster Račko vytvoril desiatky súsoší, plastík, portrétov, reliéfov, diel, ktoré dotvárajú kolorit centra nášho mesta, ale aj sídlisk. Medzi tie najznámejšie patrí socha Maratónca (1959), Daidalos a Ikaros, Holubica, Poézia, Hudba, Ráno, Srdce, Rozum, Niké… Z bohatej portrétnej tvorby spomenieme Hviezdoslava, Abebe Bikilu, Klimkoviča, Bukovinského, Horova, Kuzmányho, Štefana Moyzesa, pamätné tabule Kukučínovi, Murgašovi, Krónovi, Holoubkovi. V rokoch 1993-95 sa podieľal na rekonštrukcii monumentálnej plastiky Aurory, priateľky múz, osadenej na vrchole budovy Štátneho divadla. V roku 1998 vytvoril Zverokruh na zrekonštruovanej fontáne za divadlom a získal Cenu mesta Košice. Najnovším monumentálnym dielom akademického sochára Arpáda Račka je bronzový Erb mesta Košice.

Zároveň zhotovil aj autentický, 15 centimetrov vysoký model a autorské práva na zmenšený model bezúplatne postúpil v prospech Nadácie Košický erb pre prípad ďalších replík.

Dátum vzniku - odhalenia: 8. decembra 2002, 16.00 hod.

Nadácia Košický erb

Nadácia Košický erb vznikla 7. decembra 2001 a je zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR. Jej zriaďovateľmi a členmi správnej rady sú JUDr. Zdenko Trebuľa, Ing. Jozef Jankulák a Ing. Ladislav Drabik, správkyňou a štatutárnou zástupkyňou Ing. Viera Dubíková.

Cieľom nadácie je podpora vzniku nových umeleckých diel, ale aj podpora rekonštrukcií a údržby kultúrnych a historických pamiatok. Prvou veľkou aktivitou je realizácia umeleckého diela - bronzovej plastiky košického erbu, ktorého štvrtú a definitívnu podobu udelil mestu v roku 1502 Vladislav II. Na základe výberového konania sa autorom umeleckého diela stal akademický sochár Arpád Račko.

Hodnota umeleckého diela nepresiahla 5,5, milióna slovenských korún. Finančné zdroje na úhradu nákladov umeleckého diela boli zabezpečené výlučne z darov právnických a fyzických osôb na báze darovacích zmlúv.

Darcovia Nadácie Košický erb sú:

 • U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • VSŽ, a.s. Košice
 • Heckett MultiServ Slovensko, s.r.o.
 • Carrefour Slovensko, a.s. - OC Košice
 • Daniel Lučkanič - LUMARKT
 • Trade Trans Rail AG
 • Casspos, a.s. Košice
 • Kimex, a.s. Košice
 • Termostav Mráz, s.r.o. Košice
 • Keramika, a.s. Košice
 • Optima

Kto plastiku zhotovil:
Bronzového anjela so štítom zhotovil ARTMETAL Praha, renomovaná česká umelecká dielňa, ktorá sa zaoberá výrobou predovšetkým monumentálnych umeleckých diel pre zákazníkov v strednej Európe.