Pridal/a Marek Bednář dňa Pi, 15. 04. 2022 - 19:17
Trojičný stĺp so súsoším svätej trojice - Dominikánske námestie

Texty: - v latinčine:
"Deus Pater, qui me creavit"
"Deus Filius qui me redemit"
"Deus Spiritus D., qui me sanctificat"

- preklad textov do slovenčiny:
"Boh otec, ktorý ma stvroril"
"Boh syn, ktorý ma vykúpil"
"Boh Duch Svätý, ktorý ma posväcuje"

Autor: dielňa Šimona Grimminga

Materiál: pieskovec

Vznik: r. 1722, na Dominikánskom námestí bol osadený 19. 9. 1929

Objekt je pamiatkovo chránený.

Z histórie:

V minulosti bol stĺp niekoľkrát premiestňovaný. Na Dominikánskom námestí bol osadený 19. 9. 1929. Predtým bol na južnom predmestí Košíc pri niekdajšom cintoríne sv. Jána Nepomuckého. Stav umiestnenia Trojičného stĺpa dokumentujú fotozbierky Vsl. múzea v Košiciach. Stĺp pochádza z roku 1722 a zrejme je z dielne Šimona Grimminga. Bol vytvorený zo sekaného pieskovca, ktorý čoskoro podľahol značnému poškodeniu a už v 19. storočí bola podľa originálneho súsošia vyhotovená kópia. Napriek všetkým snahám o záchranu diela, zachoval sa Trojičný stĺp len fragmentálne. Naposledy bol reštaurovaný v rokoch 1983 až 1986. Na základe vykonaného prieskumu bol zo súsošia a zo sokla vyhotovený odliatok. Pôvodné časti prevzalo Východoslovenské múzeum do svojich zbierok.